Categorie: "Auto en politiek"

VW moet investeren in laadstations…

Volkswagen Passat GTE und Passat Variant GTEDe ellende voor VW in de VS is nog lang niet voorbij. Terwijl de strafzaken tegen concurrenten intussen zijn aangespannen is men met VW al een stap verder. Niet alleen moet het merk enorme boetes betalen en klanten die daar aanspraak op maken financieel compenseren, maar het merk moet ook door het stof in verband met haar plannen voor de toekomst. VW moet laten zien dat het serieus kijkt naar het milieu in de VS en dat het beloofde investeringen in schone(re) auto’s omzet in daden. Nu was er al een plan van aanpak gemaakt door VW in de VS rond de aanleg van laadstations voor elektrische auto’s. Maar die zouden volgens plan allemaal worden gebouwd langs snelwegen en op plekken waar met name rijkere Amerikanen er gebruik van zouden maken. In Californie wil de overheid nu dat VW die plannen bijstelt en ook grotere bedragen vrij maakt voor de aanleg van dit soort stations voor armere mensen in wijken en dorpen waar geen enkel ander merk of logistiek bedrijf op dit terrein een enkele dollarcent zou investeren. Zo verlegt de overheid van deze bijzonder op het milieu ingestelde staat in feite haar eigen verantwoordelijkheid naar Volkswagen. En dan merk heeft niet veel keuze. Men moet wel willen er niet nog meer sancties volgen. Het lijkt op chantage zou je denken, maar de realiteit is soms taaier dan het beste filmscript. Hoe dan ook, het zal nog wel even duren voor VW weer normaal kan functioneren in de VS. (Reuters)

Fiat en GM al langer in beeld om sjoemelsoftware…

A new Fiat Chrysler Automobiles sign is pictured after being unveiled at Chrysler Group World Headquarters in Auburn Hills, MichiganNaar blijkt uit berichten in de Amerikaanse media zou Fiat-Chrysler al langer in beeld zijn geweest bij de milieutoezichthouder EPA. Al in 2015 werd het bedrijf gezien als ‘verdacht’ omdat het bij bepaalde modellen software toepaste die illegale uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen toedekte. Toen de Amerikanen bij Volkswagen een angel in het vlees zetten hadden ze ook meteen helder dat ook FCA hier schuldig aan was. De diesels van Fiat bleken soortgelijke software te bezitten en dat was reden genoeg voor een aanklacht die nu loopt. Overigens geldt dit ook voor General Motors waar soortgelijke software is gebruikt om illegale emissiewaarden weg te werken. Tegen beide concerns lopen nu net als bij VW juridische procedures. Bij FCA zou het gaan om tenminste 104.000 dieselmodellen die in de VS zijn geleverd, bij G.M. praat men over twee modellijnen die tussen 2011 en 2016 zijn geproduceerd. Eens zien hoe men daar de boel oplost. (WSJ/NU)

Ford wil af van veel kantoorwerkers…

Ford-Logo-fToen onlangs de waardebepaling van automerken werd gepubliceerd bleek dat zowel Ford als General Motors als merk minder waard zijn geworden dan nieuwkomer Tesla. Voor een deel veroorzaakt door de enorme personeelslast van die traditionele merken. Bij Ford, toch al een merk dat zich zonder overheidshulp door de crisis heen sloeg, hebben ze dat goed begrepen. En wil men nu van een deel van haar zgn. ‘witteboorden-medewerkers’ af. Dat doet men niet door ontslag, maar door deze mensen een aanbod te doen waardoor ze afhankelijk van hun dienstverband tussen drie en 18 maanden salaris mee krijgen. Zo wil men onder 15.000 medewerkers 1400 mensen vinden die gevoelig zijn voor het aanbod. Men kiest er bewust voor om niet onder mensen in de diverse productie-plekken te zoeken naar lieden die wel iets anders willen gaan doen omdat deze vrijwel allemaal zijn aangesloten bij een Vakbond. Dat is bij kantoorpersoneel niet het geval en zo lokt Ford ook geen stakingen uit. Het geld dat men denkt te besparen met deze afvloeingsregelingen stopt men bij Ford in ontwikkelingen van nieuwe technologie. Ford sluit onder een nieuwe CEO niet uit dat men nog meer ontslagrondes zal gaan doorvoeren om het bedrijf ook op termijn gezond te houden. (CNN)

Audi over kunstmatige intelligentie…

Audi CEO StadlerAudi CEO Prof. Rupert Stadler heeft tijdens een congres van de Verenigde Naties in Genève gesproken over de wijze waarop kunstmatige intelligentie optimaal kan worden benut. In zijn keynote speech aan het begin van de ‘AI for Good Global Summit’ wees hij erop dat geautomatiseerd rijden een kans kan zijn om de kwaliteit van leven aanzienlijk te verbeteren. Stadler benadrukte echter dat er naast technische issues ook ethische vragen over het gebruik van de nieuwe technologie moeten worden beantwoord. Bijvoorbeeld wat betreft de beslissingen die een zelfrijdende auto moet nemen als een aanrijding onvermijdelijk is. Met het beyond initiatief wordt een stap in die richting gezet. Het VN-congres ‘AI for Good Global Summit’ in Genève werd georganiseerd door de International Telecommunication Union (ITU), het agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor informatie- en communicatietechnologieën, en de XPRIZE Foundation. Tijdens de driedaagse top gingen toonaangevende internationale experts voor het eerst met elkaar in gesprek over het potentieel van kunstmatige intelligentie.

“We moeten een maatschappelijke discussie op gang brengen over het enorme potentieel van semi-autonoom en volledig autonoom rijden, waarbij de ethische en wettelijke vraagstukken worden besproken,” verklaarde Rupert Stadler, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG, tijdens zijn speech. Kunstmatige intelligentie is volgens experts uit de wetenschap en industrie onmisbaar om semi-autonoom en volledig autonoom autorijden mogelijk te maken. Daarmee kan de auto de omgeving in kaart brengen en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Maar wie is er verantwoordelijk in geval van een aanrijding, en hoe dient een zelfrijdende auto te werk te gaan in een situatie waarin een aanrijding onvermijdelijk is? Prof. Stadler: “We nemen de zorgen van mensen serieus en gaan de uitdagingen aan die daarmee gepaard gaan.”

Audi intelligence 800_a176789-largeIn de afgelopen twee jaar heeft Audi een interdisciplinair netwerk opgebouwd met onder andere internationaal bekende experts op het gebied van kunstmatige intelligentie. Die buigen zich over de sociale effecten van kunstmatige intelligentie aan boord van auto’s. Filosofen, psychologen, juristen, computerwetenschappers en startup-ondernemers namen deel aan de eerste bijeenkomsten. Tijdens een workshop over de ethische en juridische vraagstukken van autonoom rijden gingen de experts van Audi onder meer in gesprek met afgevaardigenden van het MIT Media Lab van het Massachusetts Institute of Technology en de universiteiten van Oxford en South Carolina. “De auto-industrie kan de ethische en juridische vraagstukken op het gebied van semi-autonoom en volledig autonoom rijden niet alleen oplossen”, aldus Stadler. “Wetenschappers, politici en specialisten uit het bedrijfsleven en de samenleving moeten hiervoor samenwerken.”

Audi intellignece 800_a176729-largeIn het kader van dit project wordt ook gestreefd naar een perfecte samenwerking tussen mens en machine, zo benadrukte Stadler. Dat zou in een zogenoemde smart factory kunnen leiden tot een modulaire assemblage waarvoor geen assemblagelijn meer nodig is. “We moeten vooral zekerstellen dat kunstmatige intelligentie wordt toegepast op een manier die ten goede komt aan de samenleving”, aldus Stadler. “We bepalen met zijn allen hoe kunstmatige intelligentie ons leven gaat veranderen en hoe we het potentieel van die nieuwe technologieen gaan benutten.”
De de keynote speech is te bekijken via onderstaande video of na te lezen in het document in de bijlage.

Brussel wil af van tol-lappendeken…

maut-620Binnen de Europese Commissie gaan al langer stemmen op die pleiten voor een enkele tolheffing voor het gebruik van de wegen binnen het EU-gebied. En die tolheffing moet in elke lidstaat gelijk zijn en geen onderscheid maken tussen gebruikers uit het ene of het andere land. Zo wil men in Brussel af komen van de lappendeken aan wegenbelastingen en tolheffingen die nu al zijn of worden ingevoerd. Daarbij wordt vaak vooral gericht tol geheven bij buitenlandse gebruikers van de wegen in een bepaald land en worden inwoners bevoordeeld. Het lijkt er op dat dit plan is ontstaan na de commotie over de Duitse plannen om een tolheffing in te voeren die vooral mensen uit de omringende landen tot betalen moet dwingen terwijl de eigen inwoners via een omweg hun betaalde tol weer terug krijgen. Dat moet anders vindt men in Brussel en dus komt er een Europees plan uit de hoge hoed. Daarbij wordt centraal tol geheven over gereden kilometers. Tol Plaketten-fotoshowImage-64331035-604992Het geld dat binnenkomt wordt teruggegeven aan de diverse lidstaten die er dan naar eigen plan of beheer een richting aan kunnen geven. Het ene land zal daarbij meer investeren in dat wegennet dan het andere. Meteen een zwakke schakel in het plan. Want gelden die via automatische incasso binnenkomen op basis van gebruik van een wegennet moeten ook echt voor dat wegennet gebruikt worden en niet verdwijnen in de algemene middelen. Dat laatste zie je vaak bij landen gebeuren waarvan de regering om een of andere politieke reden het verkeer wil ontmoedigen. Brussel wil wel een overgangsregeling als er al een nationaal tolplan bestaat. Beslissing over het plan moet in 2019 vallen en uiterlijk 2030 moeten alle Europese landen actief deelnemen aan de uitvoering van dit plan…(AZ)

Ook GM aangeklaagd voor sjoemelen…

The GM logo is seen at the General Motors Warren Transmission Operations Plant in Warren, MichiganHet begint er op te lijken dat vrijwel geen enkele autofabrikant in de ogen van de Amerikaanse overheden gevrijwaard is van de verdachtmaking te hebben gesjoemeld met software voor haar dieselmodellen. Nadat een week geleden Fiat-Chrysler werd aangeklaagd voor dit strafbare gedrag, nu is ook General Motors aan de beurt. Met name bij haar grote Pickups die tussen 2011-2016 zijn geproduceerd zou vrijwel bewezen zijn dat er sjoemelsoftware in is gebouwd. De Amerikanen focussen zich daarbij op twee modellijnen van GM om zo het bewijs sterker te kunnen maken. Intussen is GM de zesde autobouwer die op de pijnbank wordt gelegd in de VS sinds VW erkende met haar software in diesels te hebben gesjoemeld. Zou GM veroordeeld worden kost het dit bedrijf een behoorlijk bedrag aan boetes en zullen ook haar auto’s terug moeten naar de dealers voor een update van de software om zo meer normale waarden op gebied van uitstoot te garanderen. (ANP)

Japan zet in op waterstof…

Toyo waterstofautoToyota heeft samen met tien andere toonaangevende Japanse technologiebedrijven een overeenkomst bereikt voor het opzetten van een grootschalig landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations in Japan. Het doel van de overeenkomst is om de uitrol van waterstoftechnologie in Japan te versnellen. De samenwerking is een voorbeeld voor de rest van de wereld.
De overeenkomst komt voort uit het project “Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells” dat op 23 juni 2014 werd gepresenteerd door het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie. Dit heeft als doel in het fiscale jaar 2020 ongeveer 160 operationele waterstoftankstations te realiseren en 40.000 waterstofauto’s op de weg te hebben.

Toyota Mirai-1__in snowDoordat de betrokken bedrijven intensief met elkaar samenwerken en individuele doelen behalen, wordt de strategische ontwikkeling van waterstoftankstations bespoedigd. Ook ontstaat er maximale vraag naar waterstofvoertuigen en maken meer mensen met waterstoftechnologie kennis.
Het oprichten van een nieuw bedrijf voor de aanleg van nieuwe waterstoftankstations wordt door de 11 betrokken partijen overwogen. Dit nieuwe bedrijf zal zich ook sterk maken voor het treffen van maatregelen ter ondersteuning van de aanleg en operatie van waterstoftankstations. Een ander doel is om het gebruik van waterstofauto’s te intensiveren en te streven naar meer onafhankelijkheid van de waterstofbranche door versoepeling van de overheidsregels en het verbeteren van de operationele efficiëntie. Dat alles om een waterstofmaatschappij in Japan te realiseren. Deelname van andere bedrijven in de toekomst wordt door de 11 partijen overwogen.

Toyota waterstof tank station DSCN0410__thumbToyota is van mening dat waterstof een belangrijke energiedrager is voor de toekomst. Voor automobiliteit, maar ook voor toepassingen in de maatschappelijke energievoorziening. Zelfs nu is dat al heel goed merkbaar. Onder meer met de revolutionaire Toyota Mirai die ook in Nederland leverbaar is en door te starten met de verkoop van Fuel Cell bussen op waterstofgas in Tokio. In Californië is Toyota gestart met ‘Project Portal’; een praktijkstudie met zware vrachtwagens op waterstof.

Meer merken betrokken bij sjoemelonderzoek…

Didge RAM Pickup TerugroepEr waren al heel wat aanwijzingen dat naast VW ook andere automerken bezig zijn geweest om de uitstoot van hun modellen mooier voor te stellen dan ze daadwerkelijk was. En dat zagen diverse overheidsinstanties over de hele wereld ook zo. En dus komt er nu een officiele aanklacht in de VS tegen Fiat-Chrysler die is gestoeld op de zelfde verdachtmakingen als voorheen bij VW het geval is geweest. Jeep Cherokee TrailhawkJustitie klaagde in de VS afgelopen dinsdag FCA officieel aan, omdat de autobouwer sjoemelsoftware zou hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselwagens om zo de uitstoot van de voertuigen te verbloemen. Deze verdachtmakingen kwamen eerder dit jaar al naar buiten via de EPA, die in de VS het milieu controleert. Met name de submerken JEEP en RAM (Dodge) zijn zeer verdacht als het om de software voor de dieselmodellen gaat. MBFWA_2Intussen is de Duitse justitie binnengevallen op acht verschillende plekken bij Daimler-Benz omdat ook dit bedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan verhulling van de ware uitstootcijfers voor haar dieselmodellen. Dat concern werkt uiteraard mee aan het onderzoek, maar ontkent ook maar iets met gesjoemel van doen te hebben. En naar het zich laat aanzien heeft de EU-Commissie besloten dat het zelf in staat moet zijn boetes uit te delen bij die autobouwers die alle milieuregels overschrijden. Het wordt nog spannend in autoland.

VW op de goede weg bij oplossing dieselschandaal…

01-VolkswagenDe Amerikaanse overheid is tevreden over de maatregelen die Volkswagen treft om de gevolgen van haar dieselschandaal uit de wereld te ruimen. De tot nu tot gehouden acties worden door de overheid met tevredenheid gevolgd. Niet alleen heeft VW een grote serie auto’s teruggekocht van eigenaren die daar behoefte aan voelden, maar zij die gewoon tevreden waren met hun auto, maar deze wel aangepast wilden zien, kregen hun zin en compensatie. Afgelopen week bleek dat o.a. 84.000 verkochte Passat’s met automatische versnellingsbak zijn aangepast en dat die aanpassingen ook werken. De uitstoot is binnen de wettelijke normen. Lastige r is dat voor versies met een handgeschakelde bak maar die worden in de VS weinig verkocht. Intussen zijn ook alle nieuwe voorraadauto’s aangepast zodat ook die weer gewoon mogen worden verkocht. Zelfs in het zeer lastige Californie, waar milieuwetten nog strenger zijn dan in de rest van de VS. VW verwacht dit jaar alle gevolgen van de affaire te hebben opgelost. En dat is een dure maar ook tevreden stellende inspanning. Zo moeten dus ook de Amerikaanse instanties nu bekennen. (Reuters)

Amerikaanse overheid onderzoekt Hyundai/KIA acties…

Hyundai showroomNadat eerder al een officieel onderzoek is gestart in thuisland Zuid-Korea tegen autofabrikant Hyundai/Kia, wordt nu hetzelfde gedaan door de Amerikaanse overheid. Aanleiding is het feit dat een klokkenluider binnen het concern heeft aangegeven dat het management niet al te serieus om is gesprongen met incidenten die leidden tot ongelukken doordat de motor van een paar modellen spontaan op hielden met draaien tijdens het rijden. Nu heeft Hyundai/Kia wel een reeks auto’s teruggehaald naar de dealer om het eventuele euvel op te lossen, maar het lijkt er op dat men om economische redenen die terugroepactie beperkte. Dit nu is reden genoeg om nog eens te kijken naar hoe serieus deze terugroepactie moet worden genomen. Zeker als je ziet dat in bepaalde KIa-modellen dezelfde motoren zijn ingebouwd als bij Hyundai, maar dat dit tweede merk tot voor kort geen enkele actie heeft ondernomen om het eventuele euvel op te lossen. Als blijkt dat Hyundai/Kia deze acties niet naar behoren heeft uitgevoerd konden er wel eens stevige boetes (tot 105 miljoen US Dollar) worden uitgedeeld. Overigens werken de Koreanen volledig mee aan het onderzoek omdat men zelf meent dat hen niets te verwijten valt. Intussen is de klokkenluider, een Koreaanse ingenieur, in Washington ondervraagd door de instanties die zich bezighouden met deze affaire. En de resultaten van dat onderhoud leiden nu tot deze maatregelen. (Reuters)