Categorie: "Auto en politiek"

Chinezen willen Fiat-Chrysler overnemen….

Sinds de fusie met Chrysler gaat het Fiat nog steeds niet echt naar den vleze. De leiding van het zevende autoconcern ter wereld wil graag samen gaan met een andere partner om zo haar financiele stabiliteit te vergroten. Nadat men eerder al praatte met General Motors en VW is nu een aantal Chinese merken benaderd. Daarvan zijn er twee echt geinteresseerd geraakt volgens Duitse media. Zo zou Great Wall alleen het merk Jeep willen overnemen, maar dat ziet men bij FCA niet zitten. Het aanbod van andere geldschieters zou dan gelden voor Fiat, Jeep, RAM, Chrysler en Dodge. Daarmee zou een deel van het concern worden afgesplitst van de rest. Want de familie Agnelli heeft met haar Exor Holding nog steeds Alfa Romeo, Maserati en Ferrari in handen. En dat wil men zo houden. Voor de Chinezen is het een manier om toegang te krijgen tot twee belangrijke zaken. Moderne technologie en de Amerikaanse markt. Dat is ook helemaal volgens de wens van de Chinese overheid die er graag ziet dat er een modernisering plaatsvindt van haar auto-industrie zonder dat men miljarden moet steken in ontwikkeling van met het westen vergelijkbare auto’s. Momenteel heeft FCA 235.000 werknemers, zette het bedrijf 111 miljard Euro om en verdient het jaarlijks net geen twee miljard. Spannende tijden! (AMuS)

Vakbondsman aangeklaagd voor aannemen steekpenningen Fiat-Chrysler

Fiat zal nog wel eens nadenken over het besluit om het toen nog noodlijdende Chysler over te nemen. De daaruit voortgekomen combinatie wordt achtervolgd door allerlei lijken uit de Amerikaanse kast. Zoals onlangs bleek toen verschillende aanklachten werden ingediend tegen topmensen van de grote vakbond van autowerkers in de VS, de zgn. United Auto Workers. Die zouden voor miljoenen dollars zijn omgekocht door de leiding van Fiat Chrysler. Sommige van die lui hadden zelfs creditcards waarmee ze vrij uit konden spenderen op kosten van de autobouwer. Zo hield men bij de Chryslerkant van FCA de vakbonden rustig wat weer ruimte gaf voor doorvoeren van allerlei beslissingen die normaal hadden kunnen rekenen op weerstand. De Amerikaanse justitie heeft naast vier kopstukken van de vakbond ook een paar leidinggevenden bij Chrysler op het oog voor vervolging. Sommige daarvan hebben zichzelf ‘schuldig’ verklaard om zo een lagere straf te krijgen, anderen ontkennen met nadruk ook maar iets met deze zaak te maken te hebben. Volgens de FBI gaat het om langjarige omkoping en fraude. De grote baas van FCA, Sergio Marchionne neemt uiteraard afstand van deze manier van zaken doen. Hij noemt het schandelijk gedrag en wil er ook van verlost worden. Verder laat men het aan de jusitie in de VS om dit alles op te lossen. (Reuters)

Zwitserland verbiedt de Cayenne..

Zwitserland heeft besloten om de type-goedkeuring voor alle Porsche Cayennes die moeten worden geregistreerd en op kenteken gezet te verbieden als die wagens zijn uitgerust met de ‘verdachte’ 3 liter diesels. Zelfs als ze voldoen aan de Euro6-norm. Auto’s met deze motoren die al zijn toegelaten zijn uiteraard uitgezonderd van de nieuwe regels. Een en ander als gevolg van het gerommel met uitstootcijfers door ook Porsche rond het VW-schandaal op dit punt. Ook in Duitsland gaan nu stemmen op om auto’s die niet voldoen aan de nieuwste normen voortaan niet meer toe te laten of op kenteken te zetten. Zo zet men druk op fabrikanten die proberen onder alle dure software-aanpassingen uit te komen of die eigenlijk wel weten dat bepaalde modellen of motoren gewoon niet schoner te maken zijn. Zwitserland is traditioneel een goede afzetmarkt voor wagens als de Cayenne en ik denk dat Porsche er alles aan zal doen om haar wagens voor die markt zo schoon mogelijk te maken voor ze de weg op gaan. (Reuters)

Ford moet compensatie betalen voor discriminatie…

Om af te komen van allerlei lastige onderzoeken en beschuldigingen besloot Ford onlangs om dan maar een regeling te treffen met Justitie in de staat Illinois. Die regeling houdt in dat Ford 10,1 miljoen dollar betaalt. Vervelend zijn de aantijgingen wel. Onderzoekers hebben bewijzen gevonden dat in twee van de Ford-fabrieken in die staat sprake was van seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers en achterstelling en pesterijen richting donker gekleurde arbeiders. Daarnaast heeft Ford besloten om een trainingsprogramma op te zetten om dit gedrag in haar organisatie te voorkomen. Door deze regeling ontkomt Ford aan een schuldig verklaring voor dit gedrag door sommige medewerkers. Zou dit zijn gebeurd, had er een veel hogere boete uitgekomen en was het imago van Ford vermoedelijk veel sterker beschadigd geraakt. Nu kon men het allemaal redelijk binnen de fabriekspoorten houden. Overigens lijkt het een typisch Amerikaans probleem te zijn. Uit Europa is dit wangedrag niet bekend. (CNN)

CO-2 uitstoot weer gedaald – bijdrage transportsector stijgt…

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 0,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent. Belangrijke oorzaken van de afname van de CO2-uitstoot zijn de veranderde brandstofmix bij de productie van elektriciteit en het lagere gasverbruik voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.
Het weer in het tweede kwartaal van 2017 was zachter dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 0,4 procent lager.

In het tweede kwartaal van 2017 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 5 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor bijna 35 procent van de totale uitstoot. De afname komt vooral doordat energiebedrijven bij de productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij het verbranden van steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieu-oogpunt verbeterd. Wel hebben energiebedrijven meer elektriciteit geproduceerd dan in het tweede kwartaal van 2016. De extra opgewekte elektriciteit was vooral bestemd voor de export.

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft bijna evenveel CO2 uitgestoten als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de toegevoegde waarde met 3 procent is gestegen. Dit cluster is goed voor bijna 23 procent van de totale uitstoot. Wel hebben de chemische en basismetaalindustrie meer CO2 uitgestoten. Deze toename komt vooral door de gestegen productie.
In het tweede kwartaal steeg de uitstoot van de transportsector met bijna 5 procent. De transportsector is in totaal goed voor bijna 16 procent van de berekende uitstoot. De uitstoot nam het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de luchtvaart. De toename in deze sectoren komt vooral door meer vervoersbewegingen.

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor bijna 11 procent van de CO2-uitstoot, was bijna 1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2016. Er werd minder aardgas verstookt voor het verwarmen van bedrijfspanden, maar meer motorbrandstoffen verbruikt voor transport.

De CO2-uitstoot van huishoudens ten slotte is in het tweede kwartaal per saldo gelijk gebleven. Ook bij huishoudens daalde het gasverbruik voor verwarming, maar nam daarentegen het verbruik van motorbrandstoffen toe. De CO2-uitstoot van huishoudens bedraagt bijna 16 procent van het totaal.

Groene Premier steunt de diesel…

Er bestaan ook zinnige lieden in de Groene hoek van het politieke sprectrum. Dat bewijst de premier van de Duitse deelstaat Baden-Wurttemberg Winfried Kretschmann. Die ziet wel in dat nieuwe schone diesels bijdragen aan een oplossing van de vervuiling van het milieu. Al blijft ook hij maar oreren over het gebruik van elektrische auto’s, in de praktijk van elke dag ziet hij wel dat die geen oplossing bieden aan de uitstootproblemen nu. Daarbij kent hij zijn klassiekers, want hij vermeldt in zijn persverhaal dat diesels per definitie behoren tot de schonere verbrandingsmotoren, maar dat je dan wel iets moet doen aan die bijkomende nadelen van een diesel, de uitstoot van weer andere stoffen. Hij stelt dat we weliswaar moeten streven naar een geleidelijke afbouw van gebruik fossiele brandstoffen voor auto’s, maar dat dit op de korte termijn heel lastig realiseerbaar zal zijn. En dat schonere diesels dan een cruciale rol zullen spelen in die overgangsfase. Niet toevallig natuurlijk is Badem-Wurttemberg ook de thuisbasis voor Mercedes-Benz en zorgt dit voor vele duizenden arbeidsplaatsen. Die weg smijten is een politiek doodvonnis. En vandaar dat deze man blijk geeft van het zo vaak gemiste realisme in de Groen(linkse)politiek. (Reuters)

Duitse fabrikanten zetten in op opruimpremies…

Om tegemoet te komen aan de druk vanuit de Duitrse politiek en ook om af te komen van de gedachte dat men niets beter te doen heeft dan sjoemelen met software en afspraken maken met elkaar hebben de Duitse autofabrikanten ook besloten om kopers van nieuwe diesel-personenwagens tegemoet te komen met stevige inruilpremies voor oudere diesels. Wie een auto inruilt die niet schoner is dan Euro4 op een nieuwe auto die al voldoet aan Euro6B, mag rekenen op stevige premies. Soms, zoals bij VW, oplopend tot 10 mille! Die krijg je dan bovenop je inruilprijs. De Duitse fabrikanten zijn nogal beducht voor de wat ongenuanceerde rijverboden in sommige Duitse steden waar men het gebruik van diesels wil indammen. Ook de overheid wil van die oudere diesels af en helpt nog een handje bij die premies. De vraag is maar of er een groot effect uit zal gaan van deze acties. Alle premies voor de aankoop van elektrische auto’s in Duitsland heeft nauwelijks effecten gekend. Maar, we zullen zien. Alle beetjes helpen….(WDR)

Maling aan de rechtsspraak….

Rotterdam kondigde een tijdje geleden eenzijdig een eigen manier van afremmen aan voor oudere benzine-auto’s. Die mochten op straffe van een boete niet meer in de binnenstad van Rotterdam rondrijden. Tot grote ergernis van met name klassieker-liefhebbers die daardoor niet meer met hun gekoesterde bezit mochten rijden. De overlast op uitstootgebied van juist die wagens mag individueel groot zijn, het aantal auto’s die onder deze norm vallen is klein. Dus stapten de liefhebbers geholpen door hun belangenclubs naar de rechter. En die gaf hen gelijk. De Gemeente Rotterdam had ongelijk en moest de milieuzones stopzetten. Jubel bij de mensen die hierdoor weer gewoon met hun fraaie vierwielers konden genieten van het uitzicht over de Nieuwe Maas. Maar ze rekenden buiten de waard. De verantwoordelijke D66-wethouder had maling aan de uitspraken van de rechter. Tekende hoger beroep aan en stelde gelijktijdig de milieuzones weer in. Op basis van door hem zelf uitgevoerde metingen. Een onderzoek in het kade van WC-Eend dat adviseert om vooral WC-Eend als reinigingsmiddel te nemen. Een eendengedrag is D66 niet vreemd. Men wil net als haar partijleider overal en altijd gelijk hebben of krijgen en gaat dan tegen de democratische waarden van dit land in. Macht is ook iets verslavends bij de partij die ooit werd opgericht om juist die oude macht te dooorbreken. Intussen lopen andere politieke partijen, zoals de VVD, te hoop in de gemeenteraad van Rotterdam tegen dit eigenmachtige optreden van deze wethouder. Maar die voelt zich gesteund door het ‘moreel gezag’ aan hem gegeven door zijn partij. En blijven de partijen in de loopgraven, waarbij men er niet voor schuwt om met rotte vis en nog zo wat te smijten. Hoe dan ook is wel duidelijk dat als je autotootje pesten niet tot norm wilt verheffen je naast partijen als de PvdA of Groen Links ook D66 als de pest moet mijden. Want anders blijft slechts verhuizen, of Rotterdam links laten liggen. Want dit gedrag van een politieke bestuurder met machtswellust is buitengewoon verwerpelijk. Maar ook besmettelijk. Als we niet opletten…

Voorlopig geen milieuzones in Praag

De Tsjechen hadden een simpel systeem bedacht voor steden als Praag waar de milieubelasting best groot is. Gewoon net als in Duitsland stickers op de voorruit in de kleuren rood, geel of groen. Hoe schoner de uitstoot hoe groener de sticker….. Zou per 1 januari zijn ingegaan, maar helaas. Niet gelukt! Die voor vrachtauto’s is overigens wel van kracht en wie met een oude en vervuilende truck richting centrum Praag rijdt en niet de juiste sticker op zijn wagen heeft zitten mag rekenen op een prent. Maar voor personenwagens is er nog even rust. Overigens zijn de pragmatische Tsjechen wel zo aardig om de Duitse TUV-stickers te erkennen als gelijkwaardig aan die in eigen land. Omgekeerd doen de Duitsers dat met die Tsjechische stickers. Een voorbeeld voor de slechts politiek correct denkende Nederlandse gemeenten die telkens weer hun eigen wiel willen uitvinden en vooral denken in termen van uitsluiten en bekeuren in plaats van oplossingen voor een schoner stadsmilieu. (Hartmanova)

Toyota en Mazda; samen zijn we sterker!

Bij veel Japanse (en Koreaans) merken is achter de schermen sprake van zeer nauwe samenwerking, maar voor de buhne blijft die vaak verborgen. Toyota en Mazda maken er geen geheim van dat zij nu en in de toekomst nauw samen werken en om dit feit nog eens te bekrachtigen werd onlangs een overeenkomst getekend waarbij beide Japanse fabrikanten kapitaal stoppen in een fonds waarmee men o.a. ontwikkelingen richting toekomst mogelijk wil maken. Zo wil men samen auto’s produceren in de VS, werken aan de ontwikkelingen van volledig elektrische auto’s, samenwerken op het gebied van altijd met het internet verbonden autos, samen zoeken naar de meest veilige oplossingen voor nieuwe auto’s waardoor die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, en samen werken aan de levering van componenten en technieken voor beider productlijnen. Het zal er in de praktijk op neerkomen dat beide fabrikanten heel nauw gaan samenwerken op genoemde gebieden en zo ook enorme kosten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen besparen. Wie meent dat veel auto’s op elkaar lijken zullen niet blij zijn met dit nieuws. Dat wordt echt niet veel beter. Maar de kwaliteit van de Japanse auto zal er bepaald niet onder lijden. In tegendeel. En dat is dan weer goed nieuws. Want die Japanners hebben op dat punt wel een naam hoog te houden. (NP)