Categorie: "Auto en politiek"

Brits onderzoek bewijst; dieselrijders blijven brandstof trouw…

Terwijl overal in Europa politieke en commerciele initiatieven worden ontplooid om de dieselrijder te verleiden tot overstappen op andere vormen van vervoer blijkt dat in de praktijk best lastig. Uit recent Brits onderzoek door de Kwit-Fit keten blijkt dat kilomtervreters die verstokt diesel rijden vanwege de zuinigheid en ook betrouwbaarheid van hun auto’s, andere brandstofvormen of bij wijze van spreken een elektrische auto geen alternatief te zijn. Als men al uit oudere of meer vervuilende diesels wil stappen dan toch alleen omdat er een stevige inruilpremie wordt gegeven of een echt aansprekende korting. Opvallend is dat uit het onderzoek ook blijkt dat de helft van de ondervraagden binnen twee jaar wel op zoek gaat naar een andere (nieuwere) auto, maar dat de aangeboden deal dan bepalend is voor wat men kiest. Bij veel dieselrijders leeft bepaald niet het besef dat het milieu wordt gered door hun persoonlijke keuze. Nee, men wil korting. En niet zo’n beetje ook. Men verwacht bij een nieuwe of tweedehands benzineauto een korting van 22%, een diesel moet toch met een korting van 13,5% naast een aardige bonus worden aangeboden. Is dit niet het geval blijft men nog even doorrijden. Krijgt men die kortingen wel is 46% van de dieselrijders ineens wel bereid om over te stappen op iets anders. 18% van die mensen zou dan een benzineauto overwegen, 19% een hybride en 9% zelfs een elektrische auto. Maar dat laatste alleen onder de voorwaarde dat men dan wel net zo ver of betrouwbaar zou kunnen rijden als met de ingeruilde diesel. Weinig eigenaren van een diesel ziijn nu al onder de indruk van de aankondiging van o.a. de Britse regering dat in 2040 alle auto’s echt schoon moeten zijn. Dat is echt nog te ver van hun bed en ook zijn de alternatieven nog lang niet interessant of handig genoeg. (NP)

Duurzaamheid en milieu

Wie zijn/haar oor te luisteren legt bij de vele milieugoeroe’s en politieke stromingen met maar een bepaald doel in de agenda zou de indruk kunnen krijgen dat we in ons land als weggebruikers een enorme bijdrage leveren aan de uitstoot van allerlei kwalijks. Nu is elke uitstoot te veel voor ons mensen, maar je kunt het ook overdrijven. Ik ben meer van de feiten en cijfers en die zijn me nu aangereikt door de RAI. En die cijfers zijn op zijn minst bemoedigend. Als je kijkt naar de uitstoot van stikstofoxide, toch een van de redenen om de dieselmotor in de ban te doen, zien we een enorme afname van 1990 tot 2015. Van 278 miljoen kilo per jaar naar 111 miljoen kilo. Opvallend is daarbij dat stationaire bronnen (industrie, huishoudens) voor zeker 30% bijdragen aan die uitstoot, net als de zeescheepvaart en dat het wegverkeer op dit punt een zeer geringe rol speelt. Wie een schone auto rijdt draagt bepaald minder bij dan de fanatici op dit gebied ons willen doen geloven. Dat geldt ook voor de uitstoot van PM10, de zgn. kleine deeltjes. Ook hierbij zijn de stationaire bronnen verantwoordelijk voor 65% van alle uitstoot. Denk maar eens aan de zo populaire open haarden. Het wegverkeer is maar voor een heel klein deel verantwoordelijk voor die uitstoot van spul. Bij CO2 liggen de zaken anders. Weliswaar daalden de uitstootwaarden daarvan met minstens 50% sinds 1990, maar daarvan is een derde nog steeds afkomstig van personenwagens. Oorzaak, meer benzinewagens op de weg! Maar die uitstoot is juist in deze categorie bovengemiddeld gedaald. Zuiniger auto’s, lager verbruik! Het helpt allemaal. Willen we dus een volkomen schoon milieu bereiken moeten we vooral iets gaan doen aan die stationaire bronnen, de zeescheepvaart en waar nodig ons gedrag. Maar cijfers liegen niet. En als die aanduiden dat we met zijn allen op de goede weg zijn, laten we dit dan gewoon benoemen. En geen doemscenario’s uitdragen. (RAI)

Nederlanders zien wel iets in mobiliteitsbudget voor zakelijk verkeer…

Mobiliteitsexperts zijn het er wellicht samen over eens: de Randstad slibt dicht, als we geen maatregelen nemen tegen files. Een van de mogelijke oplossingen, die kan leiden tot minder auto’s op de weg, is het mobiliteitsbudget: een vast bedrag dat werkgevers ter beschikking stellen aan werknemers om flexibel te besteden aan woon-werkverkeer. Met zo’n mobiliteitsbudget kunnen werknemers bijvoorbeeld kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer, de auto, of een combinatie hiervan. Het bedrag dat zij overhouden mogen ze vaak houden. Uit onderzoek* van autoverhuurder Europcar blijkt dat een kleine meerderheid van de Nederlanders (56%) hier positief tegenover staan. Een even grote groep verwacht dat deze nieuwe arbeidsvoorwaarde in populariteit zal groeien.

Martijn Hanekroot, algemeen directeur Europcar Nederland: “Het mobiliteitsbudget is de oplossing voor medewerkers die niet iedere dag een auto nodig hebben voor hun werk. Wanneer ze een auto of bijvoorbeeld een bestelbus nodig hebben, kunnen ze deze per gelegenheid huren. Medewerkers maken met een mobiliteitsbudget zelf de afweging wat ze nodig hebben. En het scheelt werkgevers in kosten vergeleken met langlopende leasecontracten. Het zou ons dan ook niet verbazen als veel organisaties overstappen op het mobiliteitsbudget.”

Vier op de vijf Nederlanders maakt voor het werk weleens gebruik van een auto, zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijk autogebruik tijdens werktijd. Bij 16% van de Nederlandse huishoudens staat een zakelijke leaseauto voor de deur, waarvan het grootste gedeelte een langlopend leasecontract betreft (meer dan 24 maanden). Leaseauto’s worden voor bijna een kwart van de tijd privé gebruikt (23%). Een op de 3 mensen maakt op het werk weleens gebruik van een flexibele oplossing, zoals een huurauto (17%), poolauto (17%) en/of een deelauto (11%).

Regelmatig thuiswerken zou voor iedereen de beste optie zijn. Goed voor het milieu, de verkeersdrukte en voor de portemonnee. In 2016 is de Wet Flexibel Werken in werking getreden, waarmee alle werknemers het recht hebben om thuis te werken. Uit het onderzoek van Europcar blijkt dat driekwart van de Nederlanders zegt niet méér te zijn gaan thuiswerken sinds de nieuwe wet. 64% verwacht ook in de toekomst niet méér vanuit huis te gaan werken. 68% van de Nederlanders verwacht nog net zo vaak, of zelfs vaker te moeten gaan reizen voor het werk.

* Representatief onderzoek in opdracht van Europcar, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Kien Onderzoek onder 1.338 Nederlanders van 18 jaar en ouder met een geldig rijbewijs, augustus 2017.

Renault-Groep kijkt zes jaar vooruit…

In Alliance 2022 – het zesjarige plan dat onlangs door de leiding van de Ranault-Groep werd gepresenteerd – zijn nieuwe doelstellingen vastgelegd om de jaarlijkse synergievoordelen te verdubbelen tot tien miljard euro tegen 2022. Als onderdeel van het zgn. Alliance 2022 zullen de alliantiepartners het gebruik van gemeenschappelijke platformen verhogen tot negen miljoen voertuigen die gebruik maken van vier platforms. Ook zal het aandeel gemeenschappelijke aandrijflijnen toenemen tot driekwart van de totale afzet.
Alliance 2022 richt zich ook op een aanzienlijke uitbreiding van gedeelde technologie voor elektrische voertuigen, tegelijk met de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde autonome rijsystemen, voertuigconnectiviteit en nieuwe mobiliteitsdiensten.

Tot 2022 worden twaalf nieuwe ‘zero-emission’ elektrische voertuigen gelanceerd die gebruik maken van nieuwe, gemeenschappelijk platforms en componenten voor meerdere segmenten. In dezelfde periode worden veertig modellen gelanceerd met verschillende niveaus van autonome rijtechnologie, tot volledig autonomie. Aanbieder worden van taxidiensten met zelfrijdende voertuigen vormt een belangrijk deel van nieuwe mobiliteitsdiensten.

Afgelopen week is ook de lancering van een nieuw logo en online activiteiten van de alliantie aangekondigd, die de groeiende samenwerking tussen de alliantieleden symboliseert.

RAI verwijt overheid laksheid rond wegennet…

Nederland beschikt anno 2017 over zo’n 139.000 kilometer aan verharde wegen, 6.000 kilometer aan vaarwegen, 3.000 kilometer spoor en 35.000 kilometer aan fietspaden, meldt het CBS enthousiast in haar nieuwe uitgave Transport en Mobiliteit. Dat lijkt misschien veel, maar wie dit cijfer in perspectief plaatst ziet al gauw dat het nationale wegennet sinds 2005 per saldo slechts 4.906 kilometer is gegroeid.
Ondertussen is het wagenpark met zo’n 2 miljoen voertuigen toegenomen tot ruim 10 miljoen en is de verkeersintensiteit vele malen groter dan ruim 10 jaar geleden. Niet zo gek dat de files dus toenomen.

Zo passeerden op rijkswegen vorig jaar per uur 2.248 voertuigen. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2011 toen bijvoorbeeld nog 2.089 voertuigen per uur voorbij kwamen. Dat cijfer is echter slechts een landelijk gemiddelde, want volgens de Nationale Databank Wegverkeersgegevens is de verkeersintensiteit in de regio Utrecht (A1, A2, A12, A27 en A28) het hoogst. Gemiddeld reden er in Utrecht vorig jaar elk uur 4.286 personenauto’s, vrachtwagens, bussen en motorfietsen over rijkswegen. Daarmee zijn deze wegen een factor 16 drukker dan in bijvoorbeeld de regio Delfzijl en omgeving die als het minst druk te boek staat.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de A13 in Zuid-Holland al vijf jaar achtereen behoort tot de drukste rijksweg. Op dit traject passeerden in de periode 2011–2015 gemiddeld 5.700 motorvoertuigen per uur. In 2016, na de openstelling van de verlengde A4 in december 2015, waren dit er ruim 1.000 per uur minder. Dit komt neer op een daling van 17 procent.
Op de tweede plaats qua verkeersdrukte staat de A10, de ring rond Amsterdam, met gemiddeld 4.610 motorvoertuigen per uur in 2016. Daarna volgen de A12, de A16 en de A2. De N33, de rijksweg van Assen via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven in Groningen, is de al jaren de rustigste rijksweg. In de periode 2011– 2016 reden hier gemiddeld 400 voertuigen per uur. (RAI)

Fastned krijgt subsidie Duitse overheid…

Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen opladen, heeft afgelopen week een subsidie van 4,1 miljoen euro toegewezen gekregen van de Duiitse staatssecretaris voor Vervoer en Digitale Infrastructuur. De subsidie wordt door Fastned aangewend voor de bouw van 25 snellaadstations met meerdere laders door heel Duitsland. De stations zullen worden uitgerust met de nieuwste snelladers die het mogelijk maken om in 20 minuten meer dan 250 km aan range bij te laden. Fastned verwacht begin volgend jaar het eerste station gereed te hebben.

De subsidie maakt deel uit van het programma van Minister Dobrindt om de infrastructuur voor elektrische auto’s te stimuleren. Dit programma is ontworpen om het investeringsrisico om te investeren voordat er voldoende elektrische auto’s zijn te verlagen. Dit stelt bedrijven zoals Fastned in staat om voor de markt uit te investeren en daarmee laadinfrastructuur te realiseren nog voordat de grote aantallen elektrische auto’s de weg op komen. Het programma beoogt hiermee het kip en het ei probleem op te lossen, namelijk dat mensen terughoudend zijn met de aanschaf van een elektrische auto als er geen laadinfrastructuur is en andersom dat beleggers afwachtend zijn om te investeren in laadinfrastructuur als er niet voldoende elektrische auto’s zijn.

Met het subsidieprogramma worden bedrijven gestimuleerd om in enkele jaren 300 miljoen euro te investeren in snelle laadinfrastructuur. Van de totale investering ontvangen ze ongeveer 40% terug.

Duitse software-updates halen weinig uit…

Na de zgn. diesel-top in Berlijn die onlangfs werd gehouden werd door de grote Duitse merken afgesproken dat men in samenspraak met de Duitse regering een software-update zou doen bij miljoenen diesel-auto’s om ze de uitstoot van stikstofdioxide te doen verlagen tot het niveau dat past bij de Euro6-norm. Maar critici schreeuwen moord en brand omdat deze updates van de software weinig soelaas bieden om het probleem echt op te lossen. Hoewel de diesels weinig bijdragen aan het veel grotere CO2 probleem in ook Duitsland, ziet men die stikstof toch als veel bedreigender voor de mens in de grote steden. De uitstoot van die diesels is zodanig dat de steden die het meest lijden onder de totale uitstoot hebben berekend dat de invloed van die miljoenen aangepaste auto’s nauwelijks van invloed is op de waarden die men nu al meet. 70 Duitse steden zien dus geen verbeteringen door de vrijwillige boetedoening van de Duitse auto-industrie. Het zal moeten gaan gelden voor het hele wegverkeer dat op diesel rijdt wil er echt iets veranderen. Ook de werking van subsidies op inruil van diesels bij aanschaf van een zuiniger benzineauto of elektrisch voertuig zullen niet al te veel invloed hebben op die totale uitstoot. Daarvoor zijn de aantallen die men daarmee bereikt te klein. Het moet grootschaliger en waar nodig gewoon autoverkeer verbieden in de steden die nu al lijden onder die uitstoot van gevaarlijke gassen. Dat althans wil de nu naar politieke macht hunkerende SPD en haar voorman Martin Schultz. Die kiest nu de zijde van de milieubewegingen om zo aan stemmers te komen. En kiezers ter linkerzijde zijn nu eenmaal per definitie tegen auto’s en het gebruik van die voertuigen in de steden. De SPD ziet wel iets in een scherpe belastingdaling voor auto’s met elektrische aandrijving om zo de verkoop van die wagens te stimuleren. Dat werkt meestal het beste en dus kiezen de sociaal-democraten in Duitsland vor die weg. (AMuS)

Hyundai op de vingers getikt om ondoorzichtig bestuur..

Hyundai Motor Group heeft eeen vermaning gekregen van de Koreaanse regering over haar ondoorzichtelijke structuur waardoor aandeelhouders nauwelijks tot geen invloed kunnen uitoefenen op de gang der dingen binnen het concern. Hyundai kent een familiestructuur die zo ingewikkeld is dat je van goeden huize moet komen om te snappen wie nu echt aan de touwtjes trekt. Een euvel dat de meeste Koreaanse bedrijven ook kennen en gevolg van de eeuwenlange zgn. Chaebol-tradities in dat land. Nu de regering en aantal ‘waakhonden’ in het leven heeft geroepen die eerlijke handel moeten controleren of bewerkstellen is de kritiek op met name Hyundai’s manier van werken groot. Het bedrijf wordt aangestuurd door de 79-jarige Chung Mong-koo die net als zo vaak in Korea wordt gezien als een soort godheid op aarde. Maar aandeelhouders willen ook meer duidelijkheid over hun rol in het geheel en hebben die waakhonden op het spoor gezet van de manier waarop Hyundai wordt bestuurd. Opvallend is daarbij dat Chairman Chung zelf slechts kleine pakketten aandelen bezit, maar wel de totale macht opeist binnen de automaker. Het is interessant op te zien hoe dit gaat uitpakken. Want tradities doorbreken in een Aziatisch land pakt meest niet zo positief uit voor hen die het proberen. (Reuters)

CEO Watson van Chevron stapt op

De leidinggevenden bij de grote oliemaatschappijen in de wereld behoren nog steeds tot de machtigste mensen op aarde. Als er dan een vrij plotseling opstapt is dat wereldnieuwd. Zo stapte onlangs John Watson op bij Chevron. Dit kwam als een verrassing bij een van die grote namen in de olie- e gasindustrie. Juist Watson zorgde er voor dat de aandelenkoersen van Chevron met maar liefst 35% stegen tijdens diens bewind. Hij vervulde zijn rol 7 jaar en kwam juist in een periode dat de wereld nog in de economische crisis verkeerde. Er is geen echte reden gegeven voor zijn terugtreden, wel dat zijn opvolger wordt gezien als een fris type manager, ook al was hij zelf ook al jaren lid van het bestuur van de oliegigant. In wandelgangen werd gefluisterd dat Watson moet opstappen omdat hij naar de zin van de aandeelhouders te weinig overnames heeft gedaan. Zijn voorganger deed juist dat en dat zorgde voor een sterke postitie in oa. de productie van aardgas op diverse plekken van de wereld. Watson heeft zijn hele carriere voor Chevron gewerkt. (Reuters)

Hoe zal het de leiding van Audi vergaan?

Terwijl de leiding van VW al snel door had dat die dieselaffaire wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor hun normaal zo comfortabele leven, ging dat bij Audi toch anders. Daar bleef de leiding gewoon aan en wurmde zich een weg door aanklachten en aantijgingen die vooral vanuit de VS over hen heen werden gegooid. Gebeten als men in Amerika nu eenmaal is op zondebokken en het uitdelen van boetes en straffen aan hen die toegeven iets strafbaars te hebben gedaan. En bij Audi had men dit net zo goed gedaan als bij VW. Immers veel van die motoren waarover de hele affaire ging werden uitgewisseld tussen de merken en ook de meeste Audi’s waren daarmee dus uitgerust. Neemt niet weg dat je bij VW meteen zag dat kopers zich van ht merk afwendden waar men Audi domweg trouw bleef. Naar nu blijkt uit een dik rapport dat is opgesteld n.a.v. verhoren van o.a. een vroegere technicus bij Audi, zou de hele leiding bij Audi hebben geweten van de dieselaffaire en werd die vrolijk in de doofpot gestopt. Wat niet weet, wat niet deert moet men hebben gedacht. Al in 2006 was men er van op de hoogte maar deed vervolgens niets. De CEO van Audi, Stadler, werd zelfs uitgebreid geinformeerd volgens de technicus die men heeft doorgezaagd, maar deed vervolgens niets om het probleem uit de weg te ruimen. Wellicht in opdracht van den ‘Zentrale’ in Wolfsburg. Maar toch… Als dit de waarheid is vrezen insiders voor de positie van al die topmanagers bij Audi. En werpt dit wel een vreemd licht op de opstelling van Stadler, die anders dan Martin Winterkorn bij VW, gewoon bleef zitten waar hij zat. Wordt vervolgd…. (AMuS)