Categorie: "Automening"

Regering benadeelt wegverkeer….

A2 routekaartDe files groeien weer, net als de economie. En direct komt er uit bepaalde hoeken van de samenleving de roep om het filespook te bestrijden met oude wijn in nieuwe zakken, rekeningrijden, fileheffingen etc. Terwijl dit zelden of nooit werkt en slechts de staatskassen vult, blijven bepaalde stromingen het maar proberen. In feite is het oplopen vna files vooral te wijten aan uitblijvende investeringen richting de infrastructuur. Men vergroot wel graag uit wat wel is uitgevoerd maar verzwijgt wat men niet deed. Nederland heeft overigens best een aardige hoeveelheid wegen. Maar ook het aantal vaarwegen is flink groot net als de hoeveelheid rails. Daarbij kent ons land bijna 40.000 kilomter fietspaden wat in een land als het onze prima past. Maar het aantal wegen is sinds 2005 relatief weinig gestegen. Nog geen 5000 km nieuw asfalt werd aangelegd. Om allerlei redenen stopte men het geld liever in andere zaken binnen de samenleving. In diezelfde periode steeg het wagenperk met 2 miljoen voertuigen. A2 Amsterdam-Utrecht 2008 - pict. canolzerenDie allemaal over dat relatief vole wegennet moeten voortbewegen. En dat leidt dus sneller tot files. Met name rond Utrecht zijn die dagelijks en worden steeds langer. Daar zijn wegen 16 keer drukker dan bijvoorbeeld in Oost-Groningen. Terwijl men bij CBS en in Den Haag graag rekent met algemeen gemiddelden. Bij de A13 in Zuid-Holland zien we dat deze snelweg al vijf jaar lang de drukste weg van ons land is. Toen in 2016 de verlengde A4 werd geopend daalde het aantal auto’s op de A13 met 1000 per uur. Knelpunten oplossen werkt dus wel degelijk. Qua drukte is de rong rond Amsterdam met stip op nummer 2 te vinden. De A10 kent een enorme verkeersdrukte per uur maar zit zo ingeklemd tussen bebouwing dat verbetering van de situatie niet valt te verwachten. Of er moet een nieuwe ontsluitingsweg voor de hoofdstad worden aangelegd om het verkeer rond de hoofdstad te ontlasten. Bedenk ook maar eens dat er na de crisis van 2008 nu weer driftig gebouwd wordt in stedelijke gebieden. En dat trekt steeds meer mensen. OLYMPUS DIGITAL CAMERAMensen die moeten rijden over een al overvol wegennet. Je zou haast denken dat bouwen in Oost-Groningen handiger is. Daar is de uurregistratie van voertuigen nog geen 10% van die in het westen. Ruimte voor groei is daar zeker te vinden. Maar dit zal wel een droom blijven. Maar intussen staan we nu vrolijk in de file bij gebrek aan Haags beleid dat inspeelt op de realistische situatie van een maatschappij die mobliteit als kernbehoefte blijft houden. Met alle gevolgen van dien.

Is Tesla een serieuze autofabrikant?

Tesla logo op autoSteeds meer analisten twijfelen aan het producerende vermogen van Tesla. Ondanks het feit dat het imago van het merk miljarden waard is en er een grote groep innovators blijft geloven dat Elon Musk en zijn bedrijf de wereld zal redden van de ondergang is productie voor het bedrijf een constante nachtmerrie. Want Tesla bedenkt telkens wel weer nieuwe automobile producten, men kan vrijwel niet leveren en als men dat doet valt op de kwaliteit vaak wel iets af te dingen. In die rapporten die worden geschreven door analisten en ook journalisten zie je vaak dat men Tesla vergelijkt met Apple. Visionair, slim, toekomstgericht, maar ondergefinancierd en weinig realistisch. Immers, onlangs presenteerde het bedrijf trucks voor de toekomst en ook nog een fraaie Roadster, maar waar en wanneer die worden geleverd blijft vaag. Een probleem dat andere fabrikanten in het verleden de kop kostte. Laten we wel zijn, auto’s bouwen is niet voor bedrijven die op basis van geleend geld trachten mee te doen met de groten. Die grote jongens verkopen jaarlijks vaak miljoenen auto’s, hebben een reeks van submerken in de eigen stal en kunnen via ingekochte technoligie veelal goedkoper leveren dan een bedrijf dat alles zelf wil uitvinden of ontwikkelen. Onlangs berichtte ik al dat Volkswagen als concern tot 80 miljard Euro gaat investeren om haar gamma (deels) elektrisch te maken. Tesla RDSTRMen kan deze investeringen halen uit de winst op auto’s die men nu als marktleider wereldwijd verkoopt. Hetzelfde geldt voor Toyota, voor Daimler-Benz en PSA of Renault. Als men bij die grote merken al elektrische auto’s bouwt zijn die bedoeld voor de massa, en wat minder voor de leaserijdende elite. En daarmee zal men ook sneller in staat zijn rendement te halen uit de investeringen gedaan. Apple liet zien dat men om winst te kunnen maken alle producten moest laten maken in China. Goedkoop, behoorlijke kwaliteit en met de ingebakken innovatie van het merk. Zonder ok maar iets in te leveren van het eigen imago. Alles wat Steve Jobs aankondigde werd een succes. Mensen lagen nachtenlang voor de winkels die de nieuwste iPhones of wat ook verkochten. Apple levert ook. Omdat men de productie op peil heeft. Voor Tesla dreigt de ondergang als men dit produceren niet voor elkaar weet te krijgen. In de huidige tijden is een trend snel voorbij. Hoe leuk die Tesla-speeltjes ook zijn, de concurrentie slaapt niet. Niet in de VS, niet in China, en zeker niet in Europa. En veel van die concurrenten produceren nu al auto’s die (deels)elektrisch zijn. Tesla gaat het redden als men op dit punt minder droomt en meer waar maakt. Wordt tijd. Want de verliezen zijn enorm en investeerders willen winst maken op hun kapitaal. Zouden die hun vingers van het merk aftrekken is het einde oefening. Het vraagt moed om dat te erkennen. En goed management is vooruit zien. Toch? En wie wil weten hoe een vroegere innovator en uitvinder ten onder ging, moet nog eens kijken naar het merk Tucker. Het Tesla van de jaren veertig. Goede leerschool.

EU wil uitstoot verkeer omlaag brengen….

Hyundai_FE_Fuel_Cell_Concept_3Terwijl ruim 80% van alle CO2-uitstoot in het Europese gebied niet wordt veroorzaakt door het autoverkeer, kiest men in Brussel toch voor symboolpolitieke maatregelen. De uitstoot door het autoverkeer moet flink omlaag worden gebracht. En daarmee bedoelde men de uitstoot door zowel personen- als lichte bedrijfswagens. Dit uitstoot moet met 15% terug worden gebracht tot in het jaar 2025. De bal wordt wat Brussel betreft gelegd bij de Europese autobouwers. Die moeten zorgen voor modellen die lagere uitstoot van CO2 kunnen bieden. En natuurlijk droomt men in Brussel ook over groenere tijden als we allemaal elektrisch gaan rijden. De ellende bij dit soort maatregelen is dat men niet voldoende genuanceerd kijkt naar kansen en bedreigingen. Ecomarathon 1Immers, stroom komt niet aangewaaid, ook al denken sommige fanatici dat dan wel. Nee, dat moet worden opgewekt en de meeste centrales die dat doen zijn onderdeel van die andere 80% vervuilers in het Europese gebied. Overigens worden autobouwers niet gelukkig van deze aangekondigde maatregelen. Het is alleen uit het oogpunt van concurrentie niet fair om de lasten alleen op de schouders van de Europese bouwers te leggen. Maar Europa pakt naar eigen zeggen ‘door’ en wil ook dat andere transportsectoren hun vloten verjongen en qua milieuvervuiling verbeteren. Overigens staat Nederland na Noorwegen helemaal boven aan op de lijst van minst vervuilende landen als het om dat CO2-verhaal gaat. Andere verhalen deugen niet. Maar het kan altijd beter. Maar wij hoeven in principe minder inspanningen te leveren dan de zuidelijker landen waar men het milieu nauwelijks swerieus neemt. Getuige de verkopen van (vrijwel) schone auto’s daar die maar niet van de grond komt. OLYMPUS DIGITAL CAMERADaar zal dus wel de nodige subsidie achteraan moeten en grote kans dat die uit Brussel zal komen. Betaald door de landen die zich wel aan de normering houden. Overigens heeft Brussel voor deze doelstellingen 800 miljoen Euro beschikbaar. En dat is echt een schijntje als je het afzet tegen de inspanningen die worden gevraagd. Kortom, de rekening zal uiteindelijk wederom worden neergelegd bij de Europese burgers! Wie schone lucht wil, moet dat zelf maar betalen. Participeren heet dat!

Duurzaamheid en milieu

CBS CO2 uitstoot 720x480Wie zijn/haar oor te luisteren legt bij de vele milieugoeroe’s en politieke stromingen met maar een bepaald doel in de agenda zou de indruk kunnen krijgen dat we in ons land als weggebruikers een enorme bijdrage leveren aan de uitstoot van allerlei kwalijks. Nu is elke uitstoot te veel voor ons mensen, maar je kunt het ook overdrijven. Ik ben meer van de feiten en cijfers en die zijn me nu aangereikt door de RAI. En die cijfers zijn op zijn minst bemoedigend. Als je kijkt naar de uitstoot van stikstofoxide, toch een van de redenen om de dieselmotor in de ban te doen, zien we een enorme afname van 1990 tot 2015. Van 278 miljoen kilo per jaar naar 111 miljoen kilo. Opvallend is daarbij dat stationaire bronnen (industrie, huishoudens) voor zeker 30% bijdragen aan die uitstoot, net als de zeescheepvaart en dat het wegverkeer op dit punt een zeer geringe rol speelt. Wie een schone auto rijdt draagt bepaald minder bij dan de fanatici op dit gebied ons willen doen geloven. IMG_1885Dat geldt ook voor de uitstoot van PM10, de zgn. kleine deeltjes. Ook hierbij zijn de stationaire bronnen verantwoordelijk voor 65% van alle uitstoot. Denk maar eens aan de zo populaire open haarden. Het wegverkeer is maar voor een heel klein deel verantwoordelijk voor die uitstoot van spul. Bij CO2 liggen de zaken anders. Weliswaar daalden de uitstootwaarden daarvan met minstens 50% sinds 1990, maar daarvan is een derde nog steeds afkomstig van personenwagens. Oorzaak, meer benzinewagens op de weg! Maar die uitstoot is juist in deze categorie bovengemiddeld gedaald. Zuiniger auto’s, lager verbruik! Het helpt allemaal. Willen we dus een volkomen schoon milieu bereiken moeten we vooral iets gaan doen aan die stationaire bronnen, de zeescheepvaart en waar nodig ons gedrag. Maar cijfers liegen niet. En als die aanduiden dat we met zijn allen op de goede weg zijn, laten we dit dan gewoon benoemen. En geen doemscenario’s uitdragen. (RAI)

Daimler-merken Freightliner en Western Star vieren feest…

Freightliner Inspiration D219784--Daimler, moedermaatschappij van o.a. Mercedes-Benz en Smart, heeft ook een tweetal Amerikaans/Canadese truckmerken van naam in haar portefeuille. Freightliner en Western Star. Dat eerste merk viert dit jaar haar 75 jarig bestaan, het tweede is en halve eeuw oud. Beide truckfabrikanten zijn typisch Amerikaanse grootheden die al decennia lang op hun eigen specifieke vakgebied naam en faam verwierven. Samen verkochten ze in de jaren van hun bestaan 3.3 miljoen trucks, wat best een groot aantal is. De nieuwste Freightliner is de enorme Cascadia, die vol zit met elektronica en die net als de bekende Mercedes-personenwagens kwalitatief op hoog peil acteert. De nieuwste motoren uit de eigen stal worden gemonteerd en die zorgen voor een brandstofbesparing (en dito uitstoot) die 8-10% lager ligt dan bij de voorgaande modellen. Western Star D433059-Daimler-Trucks-Celebrates-Freightliner-and-Western-Star-AnniversariesWestern Star behaalde vooral haar goede naam door trucks te leveren voor de bosbouw en mijnindustrie in haar eigen thuisland. Haar trucks werden allemaal nog met de hand gebouwd en dat doet men daar nog steeds. Men wil de beste trucks bouwen in het segment en dat lukt aardig. Zeker als je kijkt naar de moderne 6900 MBT die de tot nu toe meest effeciente motoren heeft die ooit in een truck van het merk zijn gemonteerd. Daimler heeft naast deze merken en haar eigen Europese Mercedes-Benz, ook Fuso in haar portfolio. (DB)

Hou je aan de snelheid…

SnelheidscontrolesOok ik behoor tot de categorie weggebruikers die in het verleden heel wat bekeuringen bij elkaar sprokkelde. Veelal voor geringe snelheidsovertredingen, maar toch! Intussen is de overheid met nieuwe middelen aan de slag gegaan om ons allen een soort tolheffing op te leggen als we niet bereid zijn (of in staat) om onze snelheden af te stemmen op het aangegeven niveau van de borden. En dus gebruik ik zelf ook maar een hulpmiddel. Mijn nieuwe navigatie. Die me precies verteld welke snelheid ik ergens mag rijden. En daar houd ik me dan maar aan. Het is me te duur geworden om maling te hebben aan die borden. Digitale wachtmeesters en trajectcontroles maken dat het nodig is om op te letten. Nederland is op dit punt een vreemd land. Men investeert in apparatuur en niet meer in mensen en dus haalt men vooral het geld op uit de boetes en doet weinig tot niets aan correctie door middel van een vermanend woord. Wie in Duitsland een bekeuring voor te snel rijden krijgt betaalt veel, echt veel minder geld aan boetes. Maar wie echt maling heeft aan de maximaal toegestane snelheden mag rekenen op strafpunten op zijn/haar rijbewijs. En dat kan leiden tot intrekken rijbewijs en rijverbod. Daar moet je in ons land wel een liter jenever voor hebben gedronken. Toch dient dat vaststellen van maximum snelheden wel een doel; de verkeersveiligheid. Al zie ik zelf het nut van trajectcontroles en aftoppen van snelheden tot 100km/u op de befaamde en beruchte A2 absoluut niet. Maar op 80km wegen en in de steden of dorpen houd ik me precies aan die snelheden. Omdat daar altijd iets onverwachts kan gebeuren. Een kind, een hond, een fietser die zonder om te kijken afslaat. Dan is te snel rijden meteen oorzaak voor ellende. Vandaar die navigatie. Die me waarschuwt waar de snelheid van 70 naar 50km/u gaat bijvoorbeeld. Gas op tijd los en je rijdt die zone dan keurig binnen de normen binnen. Gaat dat altijd goed. Ja. Behalve als er een idioot achter je zit die meent dat die snelheden voor hem/haar niet gelden. Veelal chauffeurs met bestelbusjes. Haast, haast, haast. Tot ze ontdekken dat die zelden goed is. Maar dan is het vaak te laat. En betuigen ze hun spijt. Maar dat helpt de slachtoffers meestal niet. Hou je gewoon aan die snelheden. Ben je ook af van die verrekte bekeuringen.

Gebeuk op dieselbastion heeft licht effect…

Opel uitlaatgastestJe zou bijna denken dat alles wat met luchtvervuiling van doen heeft veroorzaakt wordt door het rijden met dieselmotoren in onze vervoermiddelen. De linkse en uit de milieugroepen afkomstige propaganda beukt in op het bastion van de automobielindustrie en de makers van juist dit soort auto’s. Vervelend genoeg hebben sommige fabrikanten het onheil bijna over zichzelf afgeroepen. Sjoemelen met software om zo de uitstoot van hun (vooral zakelijk gebruikte) modellen binnen meetgrenzen te houden hielp niet echt mee om het beeld zuiver te houden. Toch blijft die diesel een zeer betrouwbare en ook efficiente aandrijfvorm voor met name veelrijdende automobilisten. Er bestaat ook geen echt algternatief voor. Zeker niet de zgn. schone elektrische of hybride vormen. Laten we wel zijn, een beetje auto met diesel heeft een actieradius van 1000km. Kom daar maar eens om bij zo’n nieuwe batterij-auto. Lukt je echt niet. Het verbruik van die efficiente diesels is met name de truc. MB Motoren 2017-3Daar komt je zelfs met de fraaise benzineauto’s niet aan, om het over LPG of LNG maar niet te hebben. Uit meettests met elektrische auto’s die onlangs in Belgie zijn gehouden bleek dat een Chevrolet Bolt zonder strooomverbruikers ingeschakeld net voorbij de 400km ver komt. Een Tesla S met dezelfde condities haalde dat niet eens. En die wagens zijn primair op de zakelijk markt gericht. Zet je dan de airco (of verwarming), verlichting, radio etc aan sta je al veel eerder stil met volkomen lege accu’s. Kortom, leuk voor in de stad of net aan de provincie, maar voor lange afstanden ongeschikt. Daar scoort een diesel nog steeds en laten we wel zijn, de nieuwe generatie motoren is kleiner, lichter, schoner dan ooit. Zelfs met de nieuwste meetmethoden haal je Euro6Bis met zo’n diesel gemakkelijk. Er rijdt ook niets zo fijn als de wetenschap dat je ver kunt komen met je auto zonder na te hoeven denken over waar een laadstation te vinden is. Zijn er dan geen nadelen? Tuurlijk wel. Die diesels stoten ook afvalstoffen uit. Ondanks alle fraaie technieken en filters. VW 500_vw-e-loadup-5Maar dat doet elke vervoersvorm of bijvoorbeeld onze C.V.-installatie thuis. Niets levert echt schone lucht op, menselijk gedrag heeft dat in zich. Wil je dat niet moet je stoppen met het leven zoals we dat tot nu toe deden. Willen we dat? Ik denk dat 99,9% dat niet wil. Maar wij laten ons door die 0,01% die dat wel wil wijsmaken dat dit wel de nieuwe toekomst is. En doordat de propaganda telkens weer allerlei verhalen en cijfers over ons heen stort zou je denken dat wij ‘allen’ aan het omdenken zijn. En dat is niet zo. Uit Brits onderzoek blijkt dat we nog steeds zoeken naar diesels. En dat het marktaandeel in veel landen weliswaar licht daalt maar nog steeds dominant is. En laat je dus niet aanpraten dat dit anders is. Want doen we dat wel is vrijwel zeker dat morgen de benzineauto aan de beurt is en daarna wellicht alles wat rijden kan. En dat lijkt mij een rampenscenario. (NP)

Maling aan de rechtsspraak….

OLYMPUS DIGITAL CAMERARotterdam kondigde een tijdje geleden eenzijdig een eigen manier van afremmen aan voor oudere benzine-auto’s. Die mochten op straffe van een boete niet meer in de binnenstad van Rotterdam rondrijden. Tot grote ergernis van met name klassieker-liefhebbers die daardoor niet meer met hun gekoesterde bezit mochten rijden. De overlast op uitstootgebied van juist die wagens mag individueel groot zijn, het aantal auto’s die onder deze norm vallen is klein. Dus stapten de liefhebbers geholpen door hun belangenclubs naar de rechter. En die gaf hen gelijk. De Gemeente Rotterdam had ongelijk en moest de milieuzones stopzetten. Jubel bij de mensen die hierdoor weer gewoon met hun fraaie vierwielers konden genieten van het uitzicht over de Nieuwe Maas. Maar ze rekenden buiten de waard. De verantwoordelijke D66-wethouder had maling aan de uitspraken van de rechter. Tekende hoger beroep aan en stelde gelijktijdig de milieuzones weer in. Op basis van door hem zelf uitgevoerde metingen. Een onderzoek in het kade van WC-Eend dat adviseert om vooral WC-Eend als reinigingsmiddel te nemen. Een eendengedrag is D66 niet vreemd. Men wil net als haar partijleider overal en altijd gelijk hebben of krijgen en gaat dan tegen de democratische waarden van dit land in. Macht is ook iets verslavends bij de partij die ooit werd opgericht om juist die oude macht te dooorbreken. Intussen lopen andere politieke partijen, zoals de VVD, te hoop in de gemeenteraad van Rotterdam tegen dit eigenmachtige optreden van deze wethouder. Maar die voelt zich gesteund door het ‘moreel gezag’ aan hem gegeven door zijn partij. En blijven de partijen in de loopgraven, waarbij men er niet voor schuwt om met rotte vis en nog zo wat te smijten. Hoe dan ook is wel duidelijk dat als je autotootje pesten niet tot norm wilt verheffen je naast partijen als de PvdA of Groen Links ook D66 als de pest moet mijden. Want anders blijft slechts verhuizen, of Rotterdam links laten liggen. Want dit gedrag van een politieke bestuurder met machtswellust is buitengewoon verwerpelijk. Maar ook besmettelijk. Als we niet opletten…

Tesla Model 3 of Chevrolet Bolt? (Opel Amera-E)

Chevrolet-Bolt-EV-Concept-1Ze kosten vrijwel hetzelfde, bieden als je de specs moet geloven om en nabij dezelfde prestaties, maar zijn toch volstrekt onderscheidend. De nieuwe Tesla Model 3 en de vergelijkbare maar al een jaar leverbare Chevrolet Bolt. Die laatste kennen we hier natuurlijk als Opel Ampera E. Nu is kennen en leveren wel een enorm verschil. Opel kan die Ampera-E echt wel verkopen maar de leveringen zijn traag waardoor het aantal auto’s van dit type mondjesmaat op de weg te vinden is. Zo werden er in de afgelopen 7 maanden precies 37 op naam gezet. Maar goed, wat niet is kan komen. Opvallend is dat beide auto’s ongeveer even zwaar zijn. In een lekkere uitvoering krijg je 1,6 ton auto schoon aan de haak. Bij Tesla een kale auto met een groot beeldscherm als speeltje voor de chauffeur en andere inzittenden, bij de Bol/Ampera-E een auto die zich kan meten met een normale middenklasser. Ook een beeldscherm, maar veel minder digitale informatie dan bij de nieuwe Model 3. Opel Ampera-e World Premiere in ParisKom je bij de interieurruimte wint de Bolt het van de Model 3. De auto is veel meer ingericht voor het vervoer van een gezin desnoods, bij de Tesla zijn door voorste inzittenden verwend t.o.v. de genen die er achter plaats nemen. De Tesla is ook veel lager. Die Bolt werkt meer als een crossover. Bij de Bolt krijg je een doorklapbare achterbank standaard, bij Tesla moet je daarvooor betalen. De Bolt is ook minder lang dan de kleine Tesla. Maar komen we bij de meest gestelde vragen bij dit soort wagens, wat kost het en hoever kan ik er mee komen? Nou dat valt niet zo mee. In de VS kost een Bolt 37.500 Dollar in basisuitvoering. De Model 3 zet daar een nu nog ingeschatte prijs van 35.000 dollar tegenover. Maar wie de boel wil aankleden schiet al snel in die prijslijsten omhoog. En dan zie je dat die Model 3 bijna 60 mille gaat kosten waar die Bolt nooit aan komt omdat die standaard al redelijk in zijn extra’s zit. Maar de Model 3 rijdt sneller, trekt iets vlotter op en kan net iets sneller worden bijgeladen als de nood aan de man of vrouw komt. Beide wagens komen met volle batterijen (standaard model) 380km ver. Koop je grotere accu’s is de actieradius al snel wat groter. Bijladen is voor de Model 3 niet meer gratis zoals bij de Model S en X. Die kosten zijn dus vergelijkbaar. Tesla 3 - 3Als je dan naar die twee wagens kijkt zie je toch dat die Tesla zal aanspreken bij vlotte jongens in het reclamevak of wellicht de bankwereld. Mensen met een wat grotere behoefte te laten zien wie of wat ze zijn. Bij de Bolt is de familievader meer de koper of gebruiker. Meer pragmatisch en voor een deel milieubewust. Of het wordt gewoon een kwestie van de baas beslist waarin je mag of moet gaan rijden. En dan zie je toch dat die Bolt (Ampera) meer een auto van nu is en de Model 3 wellicht een brug kan slaan naar alles wat de toekomst ons brengt. Al was het maar omdat die wagen nu al de optie kent om op Autopilot te rijden. Dat is bij die Chevy nog niet voorhanden. En verder blijven het gewoon elektro-auto’s met beperkter gebruiksmogelijkheden dan je nu krijgt bij een auto op benzine of diesel. Zo simpel is en blijft het voorlopig. (AMuS)

BMW ontkent kartelvorming…

BMW 225xe 1Eind vorige week kwam er ineens een bericht naar buiten via de Duitse media, dat de grote fabrikanten bij de oosterburen elkaar via allerlei afspraken de hand boven het hoofd hebben gehouden en o.a. op deze wijze de uitstoot van hun dieselmodellen kunstmatig laag wisten te houden. Nu zijn die Duitse fabrikanten echt niet veel beter of slechter op dit punt dan autobouwers elders in de wereld, maar de pers is in Duitsland vrij meedogenloos. Daar heeft BMW meteen op gereageerd. Niks van waar stelt men daar, flauwekul en nergens is sprake van overtreding van internationale regels. Nu heeft men in de industrie de schijn tegen. Want de technische oplossing voor dat uitstootprobleem is o.a. om een tankje vloeistof (Ad Blue) toe te voegen aan de normale brandstofvoorraad en dat spul moet dan weer de uitlaatgassen reinigen. Dat lukt prima, maar om allerlei redenen zouden die extra tanks veel te klein zijn voor het gestelde doel. Ook in ons land is bij onderzoek door het TNO geconstateerd dat die Ad Blue tanks wel een factor twee groter mochten zijn. BMW stelt dat men naast die extra tanks ook nog andere systemen toepast die maken dat de uitlaatgassen bij haar dieselmodellen effectief gereinigd worden. Eens zien waar de bron van deze berichten, het Duitse blad Der Spiegel, nu mee gaat komen om het ongelijk van de Beierse fabrikant te bewijzen. Want meestal is dat bewijs lastig te leveren. (DS)