Categorie: "Financieel"

Ponboek

Het idee dat de naam Pon slechts is verbonden met een automerk als Volkswagen? Of dat het wellicht een bedrijf is waar een paar honderd man werken? Het idee dat het een internationaal handelshuis is met belangen in veel branches in binnen- en buitenland maar dat de eigenaren nog steeds een familie is van kooplieden die ooit in de 19e eeuw begonnen met het langs de deuren gaan met ventgoederen, fietsen, en later zelfs Opel naaimachines? Dan is het binnenkort te verschijnen boek van Jaap van Rij en Leo Pool een erg interessant document. Het beschrijft hoe een relatief simpele maar hard werkende familie in staat bleek een groot landelijk bedrijf op poten te zetten en te houden. Waarin merken als Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Ducati, Continental, MAN en nog veel meer op professionele wijze worden verhandeld. Maar waar men ook industriele goederen weet te verhandelen of Caterpillar grondverzetmachines. Voor een luttel bedrag nu al te bestellen. Laat deze kans niet voorbij gaan en bestel nu al je eigen exemplaar. Opdat je alles weet over een succesvol Nederlands familiebedrijf met ongekende kantjes.

http://www.freemusketeers.nl/index.php/pagina/boeken/aktie/details/boek/3985/de-kooplui-van-de-pon-dynastie.html

Recordverkopen BMW

BMW is best tevreden over de resultaten die het bedrijf in de afgelopen maand augustus behaalde. Met een totale verkoop van 111.000 eenheden (incl. Mini) steeg de wereldwijde verkoop van het Duitse automerk met 7,5%. Daarmee is deze afgelopen maand de beste uit de historie van het bedrijf. Opmerkelijk als je ziet hoeveel spanning er nog op de wereldwijde verkoop van auto’s staat. Goed lopende BMW-modellen zijn en blijven de X3 en de 5-serie en BMW verwacht dat deze in de komende periode worden ‘bijgestaan’ door de nieuwe 1-serie, die we onlangs hier nog even voor de lezers testten. Binnen de BMW-Groep was ook Mini goed voor een omzetstijging en wel van 5,2%. Dat houdt in dat er bijna 16.000 Mini’s werden verkocht aan afnemers over de hele wereld. Bij dit submerk komt volgende maand de Coupe het gamma versterken en dat moet dan ook zorgen voor meer verkopen.

Flink minder winst voor Honda..

Voor veel Japanse automerken is het momenteel lastig om zwarte cijfers te kunnen noteren in hun resultaatrekeningen. Ik meldde al dat Toyota en Mazda het lastig hebben op dit punt, maar nu is ook bekend geworden dat het Honda bepaald niet naar den vleze gaat. Men maakt nog wel winst, iets meer dan een kwart miljard euro’s, maar dat is maar liefst 88,3% minder dan over dezelfde periode vorig jaar. Aanleiding is uiteraard de enorme catastrofe die het thuisland Japan heeft getroffen aan het begin van dit jaar. Kennelijk is ook een nadelig gevolg van de opwaardering van de toch al dure Yen een oorzaak van de winstval, want in de balans wordt daar nadrukkelijk op gewezen. Ondanks grote verkoopstijgingen voor Honda in landen als de VS, India, China en Rusland moet het concern genoegen nemen met een lagere afzet wat auto’s. Dit gecombineerd met de grote problemen door het soms compleet wegvagen van fabrieken en bedrijven van toeleveranciers in Noordoost-Japan, maakt dat de Honda-directie voorzichtig is over de resultaten in de volgende financiële periode. In ons land is Honda een van de weinig merken die de laatste jaren constant teruglopen in aantallen verkochte wagens. Deels wordt dit veroorzaakt door de relatief dure modellen, een direct gevolg van die dure Yen.

Ford verkoopt aandelen Mazda..

Ford heeft besloten een belangrijk deel van haar aandelen in Mazda via de effectenbeurs van Tokio te verkopen. Volgens ingewijden zijn op alle aandelen al opties genomen door andere zakenpartners van het Japanse automerk. In totaal zou het gaan om 7,5% van alle aandelen. Ford blijft met een resterend pakket dat 3,5% van alle aandelen betreft, de belangrijkste speler bij Mazda van dit moment. Beide merken maakten nog eens duidelijk dat voor de toekomst een strategische visie is ontwikkeld die de nu al dertig jarige samenwerking zal continueren. Door gebruik te maken van elkaars expertise en technieken zoeken zowel Ford als Mazda naar innovatie en gezamenlijk voordeel. Voor Mazda verandert er dus in eerste instantie niets.

Opel flink in het rood..

Terwijl moederbedrijf General Motors voor het eerst sinds tijden weer eens afstuurt op een redelijk winstbedrag schrijft het bij Opel/Vauxhall flinke sommen geld in het rood. De verliezen bij de Europese GM-tak blijven stijgen en bedragen nu 400 miljoen Euro over alleen al het derde kwartaal van dit jaar. Waardoor die verliezen nu precies ontstaan is niet geheel duidelijk geworden uit de gepubliceerde cijfers. GM maakt meer werk van haar totale balans waar vermoedelijk een winstbedrag van ruim twee miljard dollar aan lijkt te gaan komen. Men verdient het meeste geld nu weer in de eigen markten van de Verenigde Staten. Toch zal ook bij Opel wel iets moeten veranderen om de Amerikaanse bazen tevreden te houden. Die deden er weliswaar alles aan om het merk in huis te houden, maar wilden ook een hervormingsprogramma doorvoeren om de Duits/Engelse tak eindelijk weer winstgevend te krijgen na jaren van dikke verliezen. Daar lijkt nog niet veel van terug te vinden in de nieuwe cijfers. En dus is het wachten op drastische maatregelen….

Ford maakt weer winst; 1,7 miljard dollar!

Ford Motor Company heeft zojuist de financiële cijfers voor het derde kwartaal van 2010 bekend gemaakt. Het positieve netto resultaat was $1.7 miljard, een verbetering van $690 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal van 2009. De winst voor belasting in het derde kwartaal van 2010 bedroeg $2.1 miljard, wat een verbetering is ten opzichte van het derde kwartaal van 2009 van $1.1 miljard. Zoals bekend heeft Ford de enorme problemen uit 2009 op eigen houtje en zonder steun van de Amerikaanse overheid weten op te lossen. Het bedrijf zette in op nieuwe modellen, milieuvriendelijke technieken en slimmere bouwwijzen. Dat zorgde al snel voor een snelle verbetering van de resultaten. En die mogen er zijn.

Spyker’s reuzenverlies

Het was natuurlijk toch een beetje een muis die een half dode olifant overnam toen Spyker Saab kocht. Veel insiders en kenners van de automarkt waren verbijsterd, maar de publiciteit rond deze zakelijke transactie was geweldig. Maar nu komen de harde feiten naar buiten. ‘Moeder’ Spyker heeft een enorm verlies geleden van bijna 140 miljoen Euro over de eerste zes maanden van dit jaar. Naar eigen zeggen zou er nog wel voldoende geld in kas zijn om de eigen productie nog even te kunnen voortzetten. Waarbij het volstrekt onduidelijk is hoe groot die productie eigenlijk is geweest. Spyker bouwde nooit veel meer dan enkele tientallen auto’s per jaar, maar over de recente periode zijn geen cijfers bekend. De situatie bij Saab is nog steeds wat zorgelijk. De Zweden hebben de productie weer aan de gang kunnen krijgen, maar met de verkopen zit het bepaald nog niet mee. Dit jaar werden 10.500 auto’s geproduceerd tegenover 24.300 vorig jaar. Spyker wil dat elk jaar die productie omhoog gaat zodat het merk Saab weer een beetje gaat meetellen in autoland. Of er ooit winst gemaakt gaat worden is maar de vraag. En langzamerhand moet je je dit bij Spyker ook afvragen natuu

Mooie cijfers VW

Volkswagen sloot een prima eerste halfjaar af. De winst schoot omhoog naar 1,8 miljard Euro en daarmee zal het concern zeker tevreden zijn in deze lastige tijden. Het resultaat was zelfs beter dan men in de prognoses van het bedrijf had voorspeld. De totale omzet van de VW-Groep bedroeg bijna 62 miljard Euro, en dat is een stijging t.o.v. vorig jaar van 20,7%. Grootste groei komt overigens voor Volkswagen uit de gigantisch goed draaiende Chinese automarkt, maar ook de Amerikaanse automarkt loopt weer flink wat beter nu de dollarkoersen t.o.v. de Euro zo gunstig zijn ontwikkeld. In Europa draait het concern goed, maar vooral de Duitse thuismarkt zorgt voor de nodige problemen. Na een geweldig jaar 2009 is er nu sprake van een flink teruglopende markt en een neiging naar kleinere modellen bij prospectkopers, die de winst van iedere fabrikant, maar zeker ook Volkswagen, flink onder druk zet. Volkswagen gaat er vanuit dat de onderneming winstgevend zal blijven. Toch zijn er wel wat zorgen. De grootste winst komt momenteel van het kernmerk VW zelf. Skoda doet het ook niet verkeerd, net als Audi. Maar op Seat wordt nog steeds een enorm verlies gemaakt. Dit komt voor en belangrijk deel omdat de Spanjaarden hun belangrijke thuismarkt in elkaar zagen zakken. Momenteel stijgt de verkoop wel weer op het Iberische schiereiland, maar hoe dit voor Seat uit zal werken is nog maar de vraag. In Wolfsburg houdt men wat dat betreft de vinger aan de pols.

Brandstofprijzen gaan omhoog!

Wie dacht dat het lekken van miljoenen vaten ruwe olie in de Golf van Mexico wel met een sisser af zou lopen komt bedrogen uit. Zeker nu blijkt dat het lekken uit die beschadigde BP-bron wel een factor vier groter is dan voorheen gedacht en van een volledige afsluiting nog geen sprake lijkt te zijn moet worden gevreesd voor stijgende olieprijzen op de wereldmarkt. Rond deze periode is het elk jaar al zo dat door de stijging van de vraag de prijzen onder druk komen te staan. En wie de afgelopen dagen zijn of haar tankje vol moest gooien weet al dat de druk ‘omhoog’ is en zeker niet omlaag. Europese experts vrezen nu dat door de laatste informatie over die omvang van dat olielek bij de Amerikaanse zuidkust, de prijzen nog eens extra hoog zullen worden. De moeilijkheid is dat veel van de extra vraag naar ruwe olie of de daaruit ontwikkelde derivaten die vooral komt uit China en India, moet worden ingevuld door leveringen van olie die van bronnen onder de zeebodem komt. 25% van alle leveranties wordt op die manier gegarandeerd. Als een zo belangrijke bron als die in de Golf van Mexico nu, weg valt is er een serieus probleem en stijgen de prijzen. Let dus goed op waar u tankt en vooral ook wanneer. Vlak voor het weekend neigen de prijzen tot extra verhoging en net na het weekend dalen de literprijzen voor het door ons begeerde goedje weer wat. gewoon iets slimmer zijn en ook eens goed kijken naar prijsverschillen tussen de verschillende merken. Ik zelf tank tegenwoordig bij een zelfbediende automatische pomp. Scheelt me 5-8 cent per liter. Toch veel geld op een tank vol…

Ford draait weer met winst

Van de grote drie Amerikaanse autoconcerns is alleen Ford in 2009 in staat geweest om haar enorme verliezen uit de periode voor 2009 om te buigen naar een fikse winst in het afgelopen jaar. In totaal werd een winst geboekt van 454 miljoen US Dollar en dat is wel een wat ander cijfer dan het verlies van zes miljard dollar in 2008. Volgens CEO Alan Mulally van Ford komt het verlies vooral door de vooruitstrevende aanpak waarvoor het concern heeft gekozen. Zo is drastisch gesneden in de kosten, werd anti-cyclisch geinvesteerd in nieuwe modellen en ook milieuvriendelijke technieken. Door de keuze om vooral compactere en zuiniger modellen te bouwen op de markt te brengen liepen de verkopen van Ford wereldwijd veel minder terug dan bij haar concurrenten het geval was. Het concern rekent ook in het eerst kwartaal van 2010 op een fikse winst. Zoals wellicht bekend was Ford het enige merk dat eind 2008 geen gebruik maakte van de staatssteunregelingen die door de Amerikaanse regering beschikbaar werden gesteld. Op eigen kracht redde Ford het vege lijf. En dat lijkt nu een goede keuze te zijn geweest…