Van je vrienden moet je het maar hebben…

Laten we wel zijn, zowel de ANWB als de RAI zijn voor automobilisten toch de belangenverenigingen die op een of andere wijze hun belangen moeten verdedigen. Willen ze als gebruiker van de met hun belastinggeld aangelegde wegen niet in de tang genomen worden door allerlei milieuclubs die met de meest wonderlijk verkregen cijfers over uitstoot en verkeershinder het autoverkeer aan banden willen leggen en de gebruikers tot pure milieuvervuilers verklaren. Het is al erg zat dat er politieke partijen zijn die deze strijd over de rug van ons allen voeren. Daarbij schuwt men niet om volstrekt maling te hebben aan de wil van die pakweg 8 miljoen automobilisten en andere weggebruikers die zich een paar jaar geleden nog fel tegen een eventuele kilometerheffing verklaarden. Opmerkelijk dus dat juist de ANWB nu via haar orgaan de Kampioen sterk voorstander verklaart van zo´n heffing omdat dit het gebruik van gemotoriseerde voertuigen kan afremmen. Kan afremmen! Alsof de meeste mensen die in de auto zitten of op de motor dit doen voor hun plezier. Al zal dit voor een deel van hen zeker zo zijn. Maar dan ga je niet in de file zitten. Dan wil je gewoon rijden. En dat rijden moet je doen op wegen die zijn ingericht op gebruik. Waarvoor we nu al via allerlei directe of indirecte heffingen dik betaalt. En wie betaalt mag het zeggen toch?! En dan ook nog eens de RAI, n.b. de club van autofabrikanten en importeurs die nu ook wel iets ziet in dat beprijzen per kilometer. Waarbij de automobilisten naar rato van tijdstip op de dag kan worden gedwongen een hoger of lager tarief te betalen. Men is uiteraard niet zo slim om daarbij dan de garanties in te bouwen dat de op dit punt redelijk onbetrouwbare overheid de huidige autolasten niet zou mogen verhogen als dit zo uit komt om allerlei andere leuke dingen mee te doen. Nee, dat laat men net als tien jaar geleden achterwege. Beprijzen van gebruik is nooit een goed middel gebleken, juist omdat de betaler dan geen zicht heeft op de rechtvaardigheid van zo’n manier van tol heffen of het gebruik van de binnen geharkte middelen. Nu blijkt dat de ANWB maling heeft aan haar automobiele leden en de RAI haar afnemers in feite een duwtje geeft in de verkeerde richting, blijft de keuze voor de juiste politieke stroming waar onze belangen het beste worden behartigd. Dat laatste is een lastige. De VVD lijkt logisch, maar die schromen er niet voor met de PvdA samen te werken of D66. Beide partijen voorstander van zo’n heffing. Net zoals veel linkse partijen dat zijn. En je dus meteen een wonderlijk beeld krijgt bij die bestuurders bij de belangenclubs en diens politieke voorkeuren. Ik pleit in ieder geval voor een felle afkeuring van deze ‘adviezen’ en een burgerprotest tegen dit soort onbewezen middelen om de files tegen te gaan. Daartoe is meer nodig dan alleen maar tol heffen op gebruik. Maar daarover hebben de belangenclubs niets te melden. Kaarten tegen de borst. Zelfs voor hun eigen achterban. En dat is nog het meest schandelijke…

Lees ook:Politieke keuzes
Lees ook:Maling aan de rechtsspraak….
Lees ook:ANWB stelt fietsers primair….
Lees ook:Van je vrienden moet je het hebben…
Lees ook:Rekeningrijden is geen oplossing voor fileprobleem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.