Categorie: "Auto en politiek"

Duitse slooppremie onder vuur…

Veel oudere auto's zijn ingeleverd bij Duitse sloopbedrijven...

Hoewel de effecten voor de Duitse autosector in de afgelopen maanden bewezen goed zijn, gaan langzamerhand toch stemmen op om de zeer stimulerende werking van de zgn. slooppremie niet langer door te laten lopen dan strikt noodzakelijk is. Duitse onderzoekers stellen namelijk dat net als bij andere kort lopende acties de aanzuigende werking van éen dergelijke maatregel juist zit in de beperkte duur. Wordt het een structurele maatregel is de aantrekkingskracht voor consumenten direct een stuk minder groot en zakken de verkopen al snel in. Volgens de onderzoekers is er nog steeds wereldwijd sprake van een flinke overcapaciteit in de autoproductie en wordt die door een sloopregeling alleen maar verder gestimuleerd. Daar komt nog bij dat de Duitse consumenten nog niet echt in hun budget voelen dat er een economische crisis heerst en dat ze door de verlaagde prijzen voor nieuwe auto’s en de verhoogde prijs voor hun oude vehikels het idee hebben dat een nieuwe auto een prima aankoop is. Naar verwachting komen de effecten van de crisis vanaf deze zomer ook bij de oosterburen flink aan en zullen mensen ontdekken dat hun inkomen wel degelijk een deuk op loopt, waardoor ze terughoudender worden te kiezen voor een nieuwe auto. Die aankoop dan maar blijven stimuleren is voor de onderzoekers een slechte zaak. Wat de Duitse regering zal besluiten hangt ook af van het resultaat van de komende Bundestagverkiezingen. De kleur en samenstelling van de nieuwe regering zal zeker zorgen voor een besluit tot al dan niet voortzetten van de ruimhartige sloopregelingen in de Bondsrepubliek.

Merkel wil geen Autobahnlimiet…..

Onbeperkt doorrijden op de Duitse Autobahn mag van Merkel...

Kijk, met een Bondskanselier als Angela Merkel hebben de Duitsers het toch maar getroffen. Althans als ze autobezitters en gebruikers zijn. Want de kanselier heeft recentelijk aangegeven dat er wat haar betreft geen snelheidslimiet zal komen op de Duitse autobahnen. Het verkeer is goed te regelen via intelligente systemen die daar waar nodig de snelheid verminderen, en waar het onnodig is de snelheid gewoon onbeperkt laten zoals nu al het geval is. Zij zal in haar regeerperiode ook niet kiezen voor de invoering van een systeem van tolheffingen of rekeningrijden. Onnodig en ook niet nuttig volgens Merkel. Zij wil de Duitse automobilisten niet onnodig verder belasten, diens kosten zijn al zo hoog. Vandaar ook dat zij pleit voor het niet verder laten stijgen van de brandstofprijzen, hoewel ze niets ziet in verlaging van de in Duitsland in de literprijs verpakte wegenbelastingen en accijnzen.

Files moeten met intelligente systemen worden opgelost....

Ook van verlening van de slooppremie ziet zij af, omdat de gedachte leeft bij de Duitse Bondsregering dat in 2010 de export weer voldoende zal zijn aangetrokken om de Duitse auto-industrie weer op eigen benen en zonder hulp van regeringswege overeind te houden. Recht en duidelijk beleid en daarbij niet gericht om het de gewone man of vrouw met diens autootje extra moeilijk te maken zoals wij hier in ons land nog wel eens ervaren.

 

 

Vrije informatie voor alle autobedrijven

Medio 2010 mogen ook universelen zich specialist noemen en elk merk auto onderhouden of repareren...

Ooit was het de bedoeling van de EU om de zgn. kartelvorming binnen de auto-industrie af te remmen en een meer open structuur van distributie en toegang tot informatie te verzorgen. Maar na tien jaar strijd, waarbij de auto-industrie de gelederen nog strakker sloot en de wetgeving vooral benutte om van ‘lastige’ dealers af te komen en nieuwkomers buiten de deur te houden als ze niet voldeden aan ‘standards’, gaat toch een nieuwe fase in. Door een grotere concurrentie te stimuleren tussen autobedrijven hoopt de EU dat consumenten uiteindelijk goedkoper af zullen zijn en zelf een keuze mogen bepalen waar zij hun auto brengen voor onderhoud. Nu is dat nog best lastig omdat fabrikanten in feite een verplichting inbakken voor onderhoud en reparatie. Die moeten worden gedaan door erkende autobedrijven die meestal merkdealer of erkend reparateur zijn. Brussel wil na Mei 2010, als de huidige regeling afloopt, dat ieder respectabel autobedrijf als reparateur van elk merk moet kunnen optreden en dus ook levering van onderdelen plus informatie gegarandeerd moet krijgen. Dit is nu niet zo en daardoor is het voor ‘universelen’ vaak niet of nauwelijks mogelijk om aan jonge auto’s onderhoud of reparaties te verrichten. Dat deze bedrijven nu niet mee kunnen doen op de onderhoudsmarkt maakt dat zelfde onderhoud in feite onnodig duur. Brussel wil ook een liberalisering voor de verkoop van nieuwe auto’s. Ook daar wil men vrije autobedrijven een grotere rol laten spelen dan nu het geval is door alle beperkende maatregelen die fabrikanten en in hun verlengde, importeurs hebben genomen. Medio 2010 wordt duidelijk hoe de nieuwe regeling er uit zal gaan zien, maar het lijkt er op dat consumenten straks veel meer vrijheid krijgen om hun auto daar te brengen voor onderhoud waar dit voor hen het handigst of goedkoopst is en niet meer waar de fabrikant meent dat de consument verplicht naartoe zal moeten. We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten….

Milieuheffing toch niet kostenverhogend?

Als de voorgestelde CO-2 belasting alsnog kostenverhogend zou werken voor automobilisten gaat hij niet door...

De Tweede Kamer kreeg tijdens een spoeddebat gisteren van staatssecretaris De Jager de toezegging dat de aangekondigde CO-2 taks voor auto’s slechts dan zal worden ingevoerd als deze niet kostenverhogend zal werken voor automobilisten. Daarbij komt dat ook nog eens goed zal worden gekeken naar de milieueffecten van deze pure belastingmaatregel. Helaas bleek een meerderheid in de Kamer niet bereid om het idee voor die taks helemaal van tafel te vegen, dit ondanks alle argumenten die door RAI, BOVAG, ANWB en VNA werden aangedragen. Kennelijk is het te verwachten effect op de belastinginkomsten zo groot dat men pas medio dit jaar in het kader van de behandeling van het zgn. Belastingplan wil kijken of deze Co-2 taks wel een zinnige bijdrage levert aan de schatkist en het milieu. We wachten het maar weer af…

Obama wil zuiniger auto’s

De tijden dat de bomen voorbij de hemel groeiden zijn nu ook voor de Amerikaanse autondustrie voorbij. Zuinigheid is het toverwoord...

President Obama wil af van de over het algemeen gorgelende V8′s in vette Amerikaanse modellen, en heeft een nieuwe norm neergelegd voor de Amerikaanse auto’s van na het jaar 2015. In 2012 gaat al een reeks maatregelen in om de zuinigheid van auto’s uit de binnenlandse productie te bevorderen. Elk volgend jaar worden de richtlijnen dan aangescherpt. Obama wil bereiken dat de CO2 uitstoot door o.a. het wegverkeer wordt verminderd en dat ook de enorme oliedorst van de Amerikaanse samenleving wordt afgeremd. Een nieuwe Amerikaane auto mag straks gemiddeld slechts een gebruik laten zien van 1 op 15. Wie de Amerikaanse modellen van nu kent weet wellicht dat dit een behoorlijke uitdaging zal zijn. Wie nog wil genieten van auto’s met sterke V8 motoren en een enorme cilinderinhoud doet er goed aan om er nu nog eentje te bestellen. Over een paar jaar zijn het allemaal auto’s uit het verleden geworden….

Slooppremie komt voor eind juni op gang

Wie zijn oude auto wil laten slopen moet nog even wachten op Mevrouw Cramer

Het kost Mevrouw Cramer, onze minister van Milieu, kennelijk erg veel moeite om de regeling voor de subsidies bij sloop van oudere (bestel)auto’s op gang ter brengen. Volgens eigen zeggen is men zeer zorgvuldig bezig om alle procedures in elkaar te steken die moeten leiden tot de uiteindelijke subsidieregelingen. Dit heeft ook te maken met het feit dat deze sloopsubsidie anders dan in bijvoorbeeld Duitsland niet alleen geldt bij aankoop van nieuwe auto’s, maar ook bij jonge tweedehands wagens. Maar het is meteen ook de reden dat de hoogte van de ondersteuning lager is dan bij de oosterburen….

RAI blij met Eurlings

De RAI-Vereniging heeft zich gisteren gewend tot Minister Eurlings en hem daarbij gecomplimenteerd met de moed om de beslissing te nemen om de invoering van de kilometertolheffing uit te stellen tot minstens het jaar 2015. De RAI vindt het goed dat de minister zorgvuldiger en meer weloverwogen te werk wil gaan zodat de evt. invoering van de kilometerheffing op het juiste moment en met gebruikmaking van betrouwbare apparatuur kan geschieden. De RAI-Vereniging is een warm pleitbezorger voor het nieuwe systeem, waarbij de BPM volgens afspraak moet worden afgebouwd. Het lijkt er op dat de autolobby kennelijk gezwicht is voor de Haagse druk om dit door autorijdend Nederland ongewenst systeem alsnog ingevoerd te krijgen.

 

Regering komt met sloopregeling oudere auto’s

Oude auto

Het lijkt er op dat de vakorganisaties Bovag, Rai en ANR met de Nederlandse regering een accoord hebben kunnen sluiten over een (tijdelijke) sloopregeling voor oudere auto’s. Afhankelijk van het soort brandstof of het bouwjaar krijgen particuliere autokopers daardoor een korting van tussen de € 750,- en € 1000,- als ze hun huidige auto laten slopen. Maar dan moeten ze een andere wagen terugkopen die niet ouder is dan acht jaar (met een benzinemotor) of een die af-fabriek standaard is uitgerust met een roetfilter (diesels). Voor bedrijven en ondernemers is er ook een iets betere regeling dan verwacht. Bij aankoop van een nieuwe bestalauto geldt voor de inruil of sloop van een ouder type een subsidie van tussen de € 1000,- en € 1750,-. Er is nog geen ingangsdatum bekend gemaakt, maar het zou volgend ingewijden allemaal op korte termijn moeten gaan spelen. Wie wil weten hoe de regeling precies in elkaar steekt is er een website opengesteld: www.nationalesloopregeling.nl. De regering stelt 65 miljoen euro ter beschikking voor deze handelbevorderende maatregel. De regeling eindigt simpelweg als het geld op is. Naar verwachting zullen 100.000 oude auto’s worden ingeruild en daarna gesloopt. Voor de regering, en met name Minister Cramer, is vooral het terugdringen van fijnstof en stikstofoxiden van belang.  CO2-uitstoot ziet men niet als primaire taak voor de regeling.

Franse merken komen weer op stoom

De Franse merken, zoals Renault, profiteren van de stimuleringsmaatregelen door diverse overheden

En terwijl VW haar productie inkrimpt onder druk van de omstandigheden zien we de Franse merken juist weer goed op stoom komen. Door de regeringsmaatregelen in Duitsland, Frankrijk, Italie en Spanje waardoor premies worden verstrekt op het uit het verkeer nemen van oudere auto’s en daarvoor in de plaats een kleinere, zuiniger en vooral nieuwe auto aan te schaffen, zijn de markten daar weer enigermate overeind gekrabbeld en is de vraag naar vooral de Franse auto’s weer gestegen. Kennelijk zijn die zgn. ‘inruilpremies’ een effectief middel om de autoverkopen aan te jagen. Uit het verleden is bekend dat in Frankrijk en Italie kopers gevoelig zijn voor deze stimulans en dat er al eerder flink ingezakte verkopen mee omhoog geholpen werden. Dat er in Duitsland ook zo wordt gereageerd is eigenlijk nieuw. Hoe dan ook, bij Renault, Citroen en Peugeot is men er blij mee…

Wethouder Herrema treedt af…

Wethouder Herrema trok conclusies uit nieuwe kostenoverschrijdingen bij de Noord-Zuidlijn..

De Amsterdamse wethouder voor verkeer, vervoer en infrastructuur Herrema is vanochtend afgetreden. De geboren Fries strukkelde over het hoofdpijndossier ‘Noordzuidlijn’. Een metroverbinding die van Amsterdam-Noord naar de Zuidas wordt aangelegd en steeds grotere financiele en technische tegenvallers laat zien. Vandaag werd bekend gemaakt dat wederom een financiele tegenslag van maar liefst 290 miljoen Euro moet worden toegevoegd aan het budget dat t.o.v. de oorspronkelijke raming nu al 1 miljard Euro overschrijding laat zien. Herrema trok daarop zijn conclusies en verlaat zijn post in het rood/groene college van de hoofdstad. Onder zijn beleid viel ook de niet op te lossen taxi-ellende in Amsterdam, de perperdure parkeertarieven, het eenzijdig invoeren van milieumaatregelen waardoor Amsterdammers met oudere auto’s de stad niet meer in mochten en het steeds verder afgrendelen van het centrum voor autoverkeer door reconstructiewerkzaamheden die de stad schier onbereikbaar maakten. Ik ben echt benieuwd of men nu weer eens een echte Amsterdammer zal weten te vinden die wel aanvoelt wat er in de stad leeft. Waar het met die nieuwe metrolijn naar toe moet is me een raadsel. Overigens is er vooraf door heel wat experts gewaarschuwd voor de situatie waar men bij de Gemeente Amsterdam nu in verkeert. Overigens werden al die adviezen en conclusies in de wind geslagen. Herrema verbond zijn persoonlijke carriere aan het succes van de metrobouwplannen en dat heeft hem nu de kop gekost.